$left
$middle

Illustration som visar byggnation i staden.

Vilket projekt tycker du ska få Stadsbyggnads­priset 2021?

Nu är det dags att skicka in förslag på projekt som du tycker ska belönas med Stadsbyggnadspriset och miljöbyggpriset Gröna Lansen 2021. Projekten måste vara avslutade för att tas med för bedömning. Senast den 31 mars behöver vi få ditt bidrag.

Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen kan delas ut till nyproduktion, ombyggnation eller renovering. Det kan vara byggnader, men även utemiljöer och områden som belönas.

Stadsbyggnadspriset

Stadsbyggnadspriset belönar värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Vid bedömning tittar vi på projektets estetik, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden. 

Gröna Lansen

Gröna Lansen belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en hållbar stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar vi på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden. 

sv
sv