$left
$middle

Region Skåne klargör gällande vaccinering av anhöriga i Malmö stads verksamhet

I Sydsvenskan (2021-03-04) uppmärksammas en sjuksköterska som enligt tidningen har ringt in sina anhöriga under ett vaccineringstillfälle. Här kommer ett klargörande kring händelsen. I mellandagarna inledde Regions Skåne ett antal träningsfaser/piloter för att testa kapaciteten inför vaccineringen mot covid-19. Vaccineringen i träningsfasen gjordes via Region Skånes vårdcentraler där bland annat Malmö stads äldreboenden deltog. Under träningsfasen har ingen fått gå före i någon prioriteringskö.

När Sverige fick klartecken att börja vaccinera i slutet på förra året inledde Region Skåne sina första piloter för att undersöka hur man på bästa sätt kunde arbeta med det känsliga vaccinet. När träningsfasen inleddes hade Region Skåne fått instruktioner om att inte slänga några doser om det blev över. Vaccinet är mycket känsligt och kan inte sparas mer än i några timmar. Därefter måste vaccindosen slängas om den inte används.

Under piloten kom det fram uppgifter som inte var kända innan. Bland annat att man fick sex doser, istället för fem, ur en ampull. Därför blev det doser över under träningsfasen. På Region Skånes inrådan togs kontakt med personer som kunde komma in med mycket kort varsel. Kontakten togs först efter att man kontaktat alla som var tillgängliga och ville ha vaccinet av de som ingick i den grupp som vaccinet var avsett för. Uppgifterna om händelsen har publicerats i Sydsvenskan.

– Jag förstår att rubriker i tidningen om att anhöriga till vår personal går före i kön är frustrerande att höra. Men det är inte så det har gått till, säger Gisela Öst, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens direktör i Malmö stad.

Primärvårdschef för sydvästra Skåne i Region Skåne, Maria Ohlson Andersson, förklarar varför ingen har gått före.

– En pilot för att få kunskap om hur vårdpersonal på bästa sätt skulle klara av att hantera stora mängder vaccin på kort tid testades av ett antal vårdcentraler i Malmö i slutet av förra året. Fler doser än beräknat kunde framställas vilket gjorde att det blev doser över. Detta gavs till några enstaka personer utanför målgruppen då alla andra som skulle fått vaccinet fått detta. Det hade varit ett större medicinskt fel att kassera doser istället för att vaccinera utanför målgruppen. Efter piloten togs prioriteringslistor fram för att säkerställa den fortsatta processen av vaccineringen för målgruppen äldre, säger Maria Ohlson Andersson primärvårdschef för sydvästra Skåne.

sv
sv