$left
$middle

Illustration: Manda Works

Hem till havet

En helt ny stadsdel ska växa fram i det gamla slitna hamnområdet norr om Centralstationen, det område som i folkmun oftast lite slarvigt
benämns Frihamnen. Det nya namnet blir
Nyhamnen, och området sträcker sig hela vägen ut till Hullkajen, där Saltimporten i dag har sin restaurang.

Planarkitekten Asterios Tolikas är projektledare för arbetet när Malmö ska växa i Nyhamnen.

Planarkitekten Asterios Tolikas är projektledare för arbetet när Malmö ska växa i Nyhamnen.

Text: Tony Ernst, Vårt Malmö
Foto: Peter Kroon, Vårt Malmö

Asterios Tolikas är planarkitekt och projektledare för Nyhamnen på stadsbyggnadskontoret, som har det övergripande ansvaret för den fortsatta planeringen av det nya området. Han blickar ut över vattnet och säger nästan andäktigt:
– Det här är ett enormt projekt. Och det är ett samarbete med många partner, dels mellan de
olika förvaltningarna i kommunen, dels med de olika fastighetsaktörerna. Och alla involverade är jättesugna på att köra igång. Det är mycket yta, det ska man ha klart för sig. Alltihop kommer inte att stå färdigt förrän 2050.
Vi har följt med Asterios Tolikas ända ut till Hullkajen och han ska nu visa oss runt i dessa ”nya” Malmökvarter.
– Nyhamnen sträcker sig alltså från Hullkajen, via Smörkajen, in i området kring den tidigare
färjerampen, hela vägen bort till Centralstationen, och ut till Västkustvägens början i öster, och
inkluderar Posthusplatsen, Ångbåtsbron, och Frihamnskajen.

Den gamla upphöjda rampen, där bilarna förut körde upp på färjorna, kommer att bli en del av en park vid vattnet. Inspirationen heter The High Line i New York, där man har sparat en gammal järnvägslinje ovan jord som promenadstråk.

Den gamla upphöjda rampen, där bilarna förut körde upp på färjorna, kommer att bli en del av en park vid vattnet. Inspirationen heter The High Line i New York, där man har sparat en gammal järnvägslinje ovan jord som promenadstråk.

High Line-park

Vi vandrar inåt mot stan, passerar ett kryssningsfartyg som ligger för ankar vid Frihamnskajen. Man ser inga passagerare och det blir en tydlig påminnelse om vad coronapandemin har ställt till med.
Vi kommer fram till området där båtarna tidigare gick till Tyskland, just norr om Hans Michelsengatan. Här planeras det för en ny park och möjligheter till bad.
– Malmö har sandstranden på Ribersborg, och de urbana kajerna i Dockan och i Västra hamnen. Nu kopplar vi ihop kustlinjen och gör den längre. Vi får alltså ett helt nytt urbant vattenrum här.
– Det ska också finnas möjlighet för marin växtlighet, i och med att vi höjer havsbottnen från åtta till fyra meter. Det gör att vi får en helt ny biologisk mångfald.

En kul detalj i den här park- och vatten-miljön är att man behåller den gamla upphöjda rampen, där bilarna förut körde upp på båtarna. Det påminner om hur man har gjort i New York med The High Line, där man har sparat en gammal järnvägslinje ovan jord på sydvästra Manhattan.
Asterios ser nöjd ut när han pekar och visar:
– Allt det här kommer att vara en park vid vattnet, och den gamla bilrampen kommer att ingå i det. Tanken är att man ska komma upp, få lite översikt och kunna blicka ut över staden.

Större delen av Malmö består faktiskt av vatten. Med den nya stadsdelen får fler Malmöbor möjlighet att bo nära vågskvalp och morgondopp.

Större delen av Malmö består faktiskt av vatten. Med den nya stadsdelen får fler Malmöbor möjlighet att bo nära vågskvalp och morgondopp.

Tusentals nya bostäder

En av anledningarna till att man nu bygger ut i Nyhamnen är att det behövs bostäder. Malmö växer nämligen så det knakar. Vi var 344 166 invånare vid senaste räkningen (i december 2019). Malmö är den snabbast växande storstaden i Sverige.
Malmö har dessutom en ung befolkning, där nästan hälften av invånarna är under 35 år.
Då är det inte så konstigt att det behövs nya lägenheter.
Översiktsplanen för Nyhamnen antogs i december 2019. Asterios Tolikas berättar hur många människor som ska ta plats i det nya området:
– Vi räknar med sju- till niotusen nya bostäder samt tolv- till sextontusen nya arbetsplatser. Detta gäller för hela Nyhamnen, när allt står färdigt.

De gamla industrikvarteren kring Carlsgatan sjunger på sista versen i takt med bygget av kontor och nya bostäder.

De gamla industrikvarteren kring Carlsgatan sjunger på sista versen i takt med bygget av kontor och nya bostäder.

Stadssjälen

Hur behåller man då Malmös stadssjäl när man bygger nytt? Jo, man måste koppla ihop den nya bebyggelsen med svunna tider. Nyhamnen har en rik historia kring skeppsfart och handel. Hamnområdets identitet är också Malmös identitet.
Redan 1775 anlade köpmannen Frans Suell hamnen i Malmö.
Asterios Tolikas ser också andra aspekter:
– Malmös själ består också av de olika delarna i staden och alla som bor, rör sig och använder staden. Där tycker jag att Nyhamnen på ett fint sätt bygger på den charmen.
– Det här blir ett område som kommer att vara aktivt under lång tid, med olika pågående aktiviteter under åren, men även med människor som kommer att bo och jobba här. Det blir ett område mitt i staden som är grönt och lummigt, där alla ska kunna röra sig och ta plats. Det blir urbant, men med badmöjligheter.
– Och så bygger vi inom det redan befintliga Malmö, vi bygger inte ut mot landet och åkermarken. Det blir ett sätt att återskapa Malmö.

Hamnområdets identitet är också Malmös identitet. Jörgen Kock var borgmästare under 1500-talet.

Hamnområdets identitet är också Malmös identitet. Jörgen Kock var borgmästare under 1500-talet.

Kopplar ihop staden

Nu har vi kommit fram till Centralstationen, där Nyhamnen tar sin början. Och om delar av det här nya området knyter ihop Malmös historia med vattnet och hamnen, så är den här delen lika viktig för utvecklingen. Järnvägen kom till Malmö 1864, då södra stambanan anlades. I och med Nyhamnen kopplas nu hamnen ihop med järnvägen och resten av staden.

Öster om Malmö Centralstation, längs med bangården och Carlsgatan, byggs i dag redan bostäder samt två större byggnader – Malmös nya tingsrätt och energibolaget E.ons nya huvudkontor.

Men Asterios Tolikas visar också hur man kopplar ihop området bortom Centralstationen med Nyhamnen:
– Vi har ju redan i dag två kopplingar via Centralstationen och Frihamnsviadukten. Sedan har vi också planlagt en gångbro över stationen, samt en cykelbro över spårområdet som landar här, hakar i Mastgatan och löper vidare in i Nyhamnen. Då passerar man sedan den nya grundskolan som ska byggas här, och sedan kommer man in i det gröna stråket som utgör Jörgen Kocksgatan.

Bangårdsterrass

Asterios Tolikas skiner upp:
– Den här bangårdsterrassen gör att man kommer upp, två våningar över mark, och kan promenera och få en bra överblick. Det blir häftigt! Man får ett mycket starkare stråk här – hela vägen från Drottningtorget, gamla stadskärnan, kanalerna, Centralstationen, rakt in i Smörkajen och det lite lummigare Nyhamnen.
– Och det är minst lika viktigt: att koppla ihop staden med Nyhamnen. Man ska kunna cykla hela vägen från Rosengård till Hullkajen.

sv
sv