$left
$middle

(Bilden är tagen i ett annat yoga-sammanhang och innan pandemin). Foto: Johan Nyberg

Metod för äldreanpassad yoga tas fram med hjälp av inspiratörer på äldreboendet Rönnbäret

Idag den 8 mars är fyra medarbetare på äldreboendet Rönnbäret klara med sin utbildning till yogainspiratörer, efter att ha varit en del av projektet ”Yoga hela livet” sedan i september. Målet med projektet är att genom praktiska övningar och diskussioner arbeta fram ett anpassat metodmaterial för att hjälpa äldre att stärka både sin psykiska och fysiska hälsa genom yoga.

Yoga hela livet är ett 3-årigt projekt som drivs av föreningen Yoga för alla Sverige* och som är finansierat av Allmänna arvsfonden. I projektet utbildar och samarbetar instruktörer från föreningen med personal på äldreboenden för att ta fram en metod som gör yoga tillgängligt och anpassat för äldre. Personalen får efter utbildningen titeln ”yogainspiratör”. Samarbetet kommer vid projektets slut leda till att en metodbok tas fram, som äldreboenden kan använda sig av i arbetet med att stärka äldre hälsa och välbefinnande genom yoga, meditation och avslappning.

– Vår vision är att alla ska kunna få möjligheten att utöva yoga. Så länge man lever och andas kan man utföra yoga på sitt eget sätt, säger Josephine Norrbo, en av projektledarna för Yoga hela livet.

En morot att få inspirera andra

Projektet påbörjades i december 2019. På äldreboendet Rönnbäret anmälde man sitt intresse och var redo att sätta igång redan i april 2020. På grund av pandemin blev dock starten uppskjuten till september, men nu är alltså utbildningen avslutad, och boendet har äntligen fyra utbildade yogainspiratörer. Boendet kom i kontakt med projektet eftersom yoga redan utövas som regelbunden aktivitet i samarbete med Yoga för alla.

– Aktiviteten har varit uppskattad, det var därför vi ville vara med i projektet. Och utbildningen har varit väldigt givande. Det är en morot i mitt arbete att få inspirera andra lite, säger Moa Lundgren, som är samordnare på boendet och en av dem som gått utbildningen till yogainspiratör.

Goda hälsoeffekter med yoga

Projektledare Josephine Norrbo berättar att det finns tydliga hälsoeffekter med att utöva yoga. Det kan användas som behandlingsmetod för exempelvis minskad smärta eller för ökad rörlighet för den som är sängliggande. Yoga har även god effekt på både oro och ångest, vilket kan visa sig även hos personer med demenssjukdom.

– Vi såg snabbt effekter på ett annat boende vi samarbetat med. Brukarna blev mindre oroliga och pratade mer om positiva minnen, berättar Josephine.

Utvecklar metod tillsammans

Utbildningen omfattar 20 timmar, varav 10 timmar är träffar med instruktörerna fördelat på 5 tillfällen. Vanligtvis inkluderar det att övningarna görs i grupper där instruktörerna möter de äldre. Men under pandemin har personalen fått träffa instruktörerna själva och utanför boendet, i lokaler där man har kunnat hålla god distans. Under träffarna har teori varvats med praktik och deltagarna har fått med sig ett underlag med övningar. De resterande timmarna av utbildningen är tid avsatt för att personalen ska applicera sina nya kunskaper i praktiken. Man övar delvis själv hemma, delvis på arbetsplatsen tillsammans med de äldre. Under tiden utvärderas vad i övningarna som fungerar eller inte utifrån personalens erfarenheter och kunskap om de äldres behov. På så sätt tar man fram en metod tillsammans.

Även om inte utbildningen kunnat utföras på det sätt man planerat så har det skett en annan positiv utveckling.

– Vi i personalen har haft möjlighet till enskilda, mer personliga stunder med de äldre, oftast med fokus på avslappning, andningsövningar och närvaro. Det är oroliga tider just nu, man kanske inte har kunnat träffa sina anhöriga på länge. Då har det hjälpt att få en stund att bara vara i nuet, säger Moa Lundgren.

Nya intresserade boenden eftersöks

På Rönnbäret följer nu ett arbete med att föra in det man lärt sig som ett kontinuerligt arbete i verksamheten och rutiner i vardagen. Samtidigt har även äldreboendet Blomstergården gått med i projektet, och haft sitt första utbildningstillfälle. Josephine Norrbo och hennes kollega Irina Khitrova fortsätter leta intresserade fler boenden.

– Förhoppningsvis finns det större möjlighet för oss att träffa de äldre nu i och med vaccineringen. Men vi anpassar det förstås utifrån om det är säkrare att personalen träffar brukaren själv. Tryggheten kommer först!, säger Josephine.

*Den ideella föreningen Yoga för alla Sverige startades år 2016. Föreningen strävar efter att göra det möjligt för fler att praktisera yoga i en miljö som är tillåtande, anpassad och trygg. Yoga för alla har tidigare bland annat erbjudit yoga till arbetslösa, sjukskrivna och asylsökande.

Mer information om Yoga hela livet finns på föreningens hemsida.

sv
sv