$left
$middle

Ung film Malmö

Mentorsprogram för unga filmare

Är du 18–25 år och nyfiken på filmbranschen? Eller känner du kanske någon som är? Nu är mentorsprogrammet Ung film Malmö öppet för ansökningar!

Unga vuxna som är nyfikna på filmskapande ska få en ingång till branschen genom mentorsprogrammet Ung Film Malmö. Programmet har startats för att stötta unga i Malmö mellan 18 och 25 år i deras kulturella och yrkesmässiga utveckling. De som deltar får under 30 veckor stöd och vägledning av en mentor i filmbranschen.

– Vi är väldigt glada att kunna bidra till att sänka trösklarna för unga Malmöbor som är nyfikna på filmområdet, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö stad. Samtidigt får etablerade filmaktörer också nya värdefulla perspektiv och en möjlighet att rekrytera utanför sitt nätverk.

Hur går det till?

En projektledare matchar ungdom och mentor, hjälper till att starta upp mentorskapet och sätter ramarna. Ungdomen planerar innehållet i mötena. Här finns stora möjligheter att utforma och påverka mentorsstödet efter individuella mål och förväntningar. Mentorn förväntas dela med sig av yrkeserfarenheter, stötta med olika råd kring yrkesval och studier och öppna dörrarna till sina nätverk.

– Vi vill ge alla en chans att på lika villkor få en ingång till i en bransch som ofta är byggd på vem du känner och vems nummer du har i din telefonbok, säger Amal Aziz, projektledare för mentorsprogrammet. Vår förhoppning är att vi kan utveckla det här till fler branscher inom kulturområdet.

Ansökan till programmet sker löpande. Ansökan görs här.

Brett samarbete

Kulturförvaltningen startade hösten 2019 projektet Ung film Malmö för att skapa bättre möjligheter för unga Malmöbor att göra film och delta i Malmös filmliv. Ung film Malmö drivs av kulturförvaltningen i samarbete med mötesplatserna Arena 305 samt KRUT på Malmö Stadsbibliotek och dessutom filmaktörerna BUFF Malmö Barn och ungdomsfilmfestival, MAFF Malmö arab filmfestival, Nordisk Panorama, FilmCentrum Syd med flera.

sv
sv