$left
$middle

Kulturförvaltningen i Malmö påbörjar stegvis öppning

Malmö Museer, Konstmuseet och Konsthallen öppnar

Kulturförvaltningen påbörjar nu den stegvisa öppningen av verksamheterna med start den 29 mars förutsatt att smittspridningen i Malmö inte ökar.

Kulturförvaltningen planerar nu för att stegvis öppna upp sina verksamheter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer med start den 29 mars. Kulturförvaltningen fortsätter också att följa smittspridningens utveckling och smittskyddets rekommendationer vecka för vecka.

– Vi påbörjar nu öppnandet av våra kulturverksamheter. Det hela ska ske stegvis berättar Malmös kulturdirektör Pernilla Conde Hellman. Eftersom vi fortfarande inte kan vara en plats där många människor samlas kommer det att vara möjligt att ta del av vissa delar av museernas verksamhet liksom Konsthallen. Vi arbetar hårt med att coronsaäkra besöken så mycket det bara går.

Kulturförvaltningens publika verksamheter, som vänder sig till en allmänhet, har varit pausad sedan den 24 november 2020. Från och med den 29 mars öppnar vi nu upp delar av Malmö Museer, Malmö Konstmuseum och Malmö Konsthall. Malmö Museer och Malmö Konstmuseum kommer att öppna upp vissa utställningar med förbokning. Akvariet, U-båten och verkstäder är fortsatt stängda på grund av risk för smittspridning. Naturum Öresund öppnar den 6 april. Mer information på malmo.se om vad som gäller inför besök och hur man bokar.

Malmö Stadsarkiv med Dawit Isaak-biblioteket öppnar i begränsad omfattning såsom biblioteken i Malmö i övrigt. RIKC (Romskt informations- och kunskapscenter) har fortsatt förbokning för möten.

Öppningen kommer att ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreslagna rekommendationer för museer och konsthallar där varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Det handlar alltså om att ha ett maxantal för besökare som samtidigt får vistas i lokalerna.

Andra exempel på åtgärder som kommer att göras för att minska risken för smittspridning är guider som vägleder besökarna, tillgång till handsprit, tydliga markeringar på golv för att visa vilken riktning besökarna ska gå i lokalerna, ökad tillgång på digitala turer och audioguider på plats och i vissa fall förbokade tider för besökare. Delar av verksamheten kommer även fortsatt att vara stängd såsom verkstäder eller andra trånga utrymmen. Vid eventuella guidade turer sker dessa i grupper om max åtta personer.

– Vårt fokus är också på barn och unga för att minska de negativa hälsoeffekterna av pandemin, fortsätter Pernilla Conde Hellman. Något som regeringen också påtalat med en önskan om att vi återuppta verksamheterna för barn och unga.

Arena 305 öppnar därför den 29 mars upp sin verksamhet för de yngre medlemmarna, det vill säga de som är födda 2002 eller senare. Förbokning av lokaler kommer att ske med begränsningar i antal och i tid. Även tydliga rutiner för städning och hantering av in- och utcheckning kommer att upprättas. Caféet på Arena 305 kommer fortsatt ha stängt.

Malmö Kulturskola är öppen och bedriver undervisning på distans för alla åldrar sedan skolstarten i början av januari. Verksamheten håller nu på att stegvis återgå till fysisk undervisning. Detta har redan satt igång med ett par instrument och verksamhet som går att coronaanpassa på ett säkert sätt. Anpassningen fortsätter stegvis förutsatt att smittläget inte förvärras.

Kör- och orkesterverksamheten El Sistema på kulturskolan har även fortsatt sina aktiviteter på plats på skolorna. Även Allaktivitetshusen kommer fortsatt att vara öppna för barn och unga på Lindängeskolan, Hermodsdalsskolan och Apelgårdsskolan. Mötesplats ReTuren är fortsatt stängd.

Kirsebergs fritids- och kulturhus och Ungdomens hus uthyrningsverksamhet har öppet för föreningsverksamhet som vänder sig till barn och unga som är födda 2002 eller senare. I övrigt stängt.

Sedan den 7 januari 2021 är Biblioteken i Malmö öppna. Öppethållandet sker liksom tidigare med begränsningar, det vill säga att biblioteken inte är en mötesplats och att det finns ett maxantal på hur många som får vistas på biblioteket samtidigt. Över tid kommer också en plan för att stegvis öppna upp biblioteken fullt ut att tas fram och genomföras för att åter kunna vara den viktiga mötesplats för Malmöbor som biblioteken ska och brukar vara.

sv
sv