$left
$middle

Fortsatt högt byggtempo i Hyllie

Hyllie fortsätter att utvecklas. Malmö stads tekniska nämnd beslutade den 23 mars att godkänna fyra nya avtal i området Hyllieäng (söder om badhuset) som tillsammans ger möjlighet till drygt 400 nya bostäder och cirka 10 000 kvadratmeter BTA kontor. Fastighets- och gatukontoret har tecknat avtal med Ikano, NCC, Trianon och MKB i området.

– Det är ett mycket högt byggtempo i Hyllie och de här nya avtalen gör det möjligt att skapa ännu fler bostäder och arbetsplatser i området. Hyllie är ett mycket attraktivt område med sina utmärkta kommunikationsmöjligheter och sitt breda utbud av handel, kommunal service och gröna områden, säger Christina Andréasson, sektionschef för exploateringsenheten på Malmö stad.

Det beslutades om att godkänna ett markanvisningsavtal till Ikano för fastigheten Badringen 1 i Malmö. Här ska det byggas bostadshus som kommer att omfatta cirka 125 lägenheter i bostadsrätt- och/eller hyresrättsform samt med lokal i bottenplan. Man godkände förslaget om gemensam överenskommelse om social hållbarhet.

Det beslutades även om att godkänna ett markanvisningsavtal till Malmö kommunala bostadsbolag, MKB för fastigheten Badskon 2. MKB ska bygga bostadshus som omfattar cirka 30 hyresrättslägenheter. Även här godkändes en gemensam överenskommelse om social hållbarhet.

För fastigheten Cyklopet 1 fattades det beslut om att förlänga markanvisningsavtalet till NCC som kommer att bygga kontorshus om cirka 10 000 kvadratmeter BTA samt lokal i bottenplan.

Fastigheten Badmössan 1 såldes till Trianon i Malmö som ska bygga bostadshus som omfattar cirka 80 hyresrättslägenheter samt lokal i bottenplan. Även här godkändes en gemensam överenskommelse om social hållbarhet.

Förutom dessa fem avtal som godkändes den 23 mars så beslutade Tekniska nämnden att godkänna tre nya avtal i Hyllie under förra nämndssammanträdet. Badskon 1 i området Hyllieäng (söder om badhuset) såldes till JM som ska bygga 56 bostadsrätter. Fastigheten Magne 1 i området Hyllie allé såldes till MKB som ska bygga 105 hyresrätter, varav 30 av dem i formen kooperativ hyresrätt, samt två lokaler i bottenplan, och byggnadsskyldigheten för fastigheten Hemvistet 2, ägd av Peab (Annehem), i området Dungen förlängdes.

Om Hyllie:
Hyllie är ett av Malmös stora exploateringsområden och Malmös andra stadskärna, med en tät och blandad stadsbebyggelse. Hyllie är attraktivt för företags- och kontorsetableringar, inte minst tack vare sina goda kommunikationer med bland annat Kastrup som man når på 12 minuter. Förutom Hyllies stora målpunkter, som Hyllie station, Malmö Arena, Malmömässan, Emporia och Hylliebadet rymmer stadsdelen i nuläget ca 50 000 kvadratmeter kontor och 600 hotellrum. Samtidigt bor närmare 5500 personer i Hyllie idag, i nästan 3000 färdigställda bostäder.

sv
sv