$left
$middle

Skylt i skogsmiljö med rubriken: Aktivitetsrundan Puls & Styrka Foto: Anders Nilsson, fritidsförvaltningen

Nya aktivitetsrundor på plats i bokskogen i Torup

Under pandemin har vi märkt att intresset för att vara utomhus ökat kraftigt, och man både umgås och tränar utomhus på ett sätt som man inte gjort tidigare. För att möta friluftsintresset satsar fritidsförvaltningen i Malmö stad på aktivitetsrundor i bokskogen i Torup.

Allt fler Malmöbor hittar till bokskogen

– Det är väldigt roligt att se att allt fler Malmöbor upptäcker vår fina bokskog, säger Anna Malm Christensen, sektionschef på Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter. I och med de nya aktivitetsrundorna hoppas vi kunna locka våra besökare till ännu mer rörelse i vardagen, fortsätter hon.

Fokus ligger på hälsofrämjande rörelse, och övningarna passar såväl barn som vuxna, nybörjare som vältränade. Medan den ena rundan, Puls & styrka, kan jämföras med ett cirkelträningspass i naturen syftar den andra till att skapa ett lugn i kroppen, med övningar för bland annat avslappning, reflektion och sinnesnärvaro.

Efterlängtad runda för lugn och harmoni

– Harmonirundan har varit lite extra efterlängtad hos oss i personalen. Den påminner en om att stanna upp och ta in omgivningen och sinnesintrycken på ett sätt som inte alltid hinns med i den stressiga vardagen, säger Anna Malm Christensen. Dessutom är vi väldigt stolta över att vi, tillsammans med Flens kommun, var först i Sverige med att satsa på just Harmonirundan.

Aktivitetsrundorna är en del av fritidsförvaltningens arbete med att ge varje Malmöbo möjligheten till en meningsfull fritid, och är på plats sedan ett par veckor tillbaka. De är producerade av Träning i Livet, och består av ett antal skyltar som placeras ut längs en motionsslinga. På skyltarna finns en övning beskriven i text och bild, samt en QR-kod som leder till en instruktionsvideo.

Du hittar Harmonirundan på Dansbanestigen, och Puls & Styrka längs med det 3 kilometer långa motionsspåret.

sv
sv