$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 13

Lönehelg brukar betyda mer folk i rörelse framförallt inom shopping och nöje. Det kan leda till ökad smittspridning i samhället. Nu hoppas vi att Malmöborna orkar kämpa och hitta sätt att njuta av påsken utomhus utan trängsel och nya umgängen. Det är något av det som rapporteras denna vecka.

Risk för trängsel vid påskledighet

Lönehelg och ledighet har tidigare inneburit ökad rörlighet i Malmö, visar data från Google Mobility. Nu sammanfaller påskledigheten med att lön betalats ut och därför ser Malmö stad risker för ökad trängsel. Detta är särskilt oroväckande då nya varianter av coronaviruset är extra smittsamma. När samma förutsättningar var på plats under sportlovet ökade shopping och nöje till samma nivåer som under julhandeln.

Den samlade bilden tyder på att fler och fler rör sig mer i samhället. Oavsett kategori i data från Google Mobility är trenden den samma sedan mitten av januari. Fler befinner sig dagligen på sina arbetsplatser och shopping och nöje ökar.

Före sportlovet ökade rörligheten för shopping och nöje till samma nivåer som under julhandeln i Malmö. Google Mobility visar att trenden är den samma, sedan mitten av januari. Fler befinner sig dagligen på sina arbetsplatser, aktiviteten ökar vid stationer i kollektivtrafik och shopping och nöje ökar.

Aktiviteten i bostäder har varit något större än normalt under det senaste året. Aktivitet i kategorierna shopping och nöje, stationer i kollektivtrafik och arbetsplatser har varit lägre under hela året och gick ned kraftigt kring julhelgerna. Sedan har aktiviteten sakta gått upp till de nivåer som var före jul.

Kicka för större bild. Bilden visar procentuell förändring av rörelser i Malmö inom olika kategorier. Datan kommer Google som kan följa var människor som använder deras tjänster befinner sig. Värden under 0 innebär att aktiviteten minskat, över 0 innebär en ökning. Datan i grafen bygger på ett sjudagars rullande medelvärde för att jämna ut stora svängningar mellan enskilda dagar.

Illustration. Kampanj: Kämpa Malmö

Vad kan vi göra?

Träffa bara samma fåtal personer och håll avstånd i alla sammanhang. På så sätt skyddar du inte bara dig själv - du skyddar även andra Malmöbor som kan drabbas illa.

  • Stanna hemma vid minsta symptom
  • Håll avstånd i alla sammanhang
  • Träffa bara samma fåtal personer
  • Ta vaccin när du erbjuds
  • Fortsätt jobba hemifrån

Läs mer: Risk för trängsel vid lönehelg och ledighet

Kultur på alla lov – och glöm inte att hämta en konstnärspåse

På kulimalmo.se hittar du under lovveckan den 29 mars – 5 april digitala aktiviteter att delta i hemma eller utomhus. Ett fåtal aktiviteter kommer även att äga rum inomhus med coronaanpassningar.

Under påsklovet kan du plocka upp en gratis materialpåse med konstnärsmaterial, såsom papper, penslar och annat material, som behövs för att kunna göra övningarna i vår digitala konstverkstad. De populära materialpåsarna kommer bland annat att delas ut utanför Malmö Konsthall mellan tisdag och skärtorsdag klockan 11, denna vecka, och så långt lagret räcker.

Läs mer på kulimalmo.se

Badanläggningar fortsätter hålla stängt

Bad-, rekreations- och idrottsanläggningar i Malmö som riktar sig till allmänheten kommer att fortsätta hålla stängt. Fritidsförvaltningen har förlängt beslutet och restriktioner till och med den 12 april.

Mer information om vilka verksamheter som är öppna och stängda

Fler elever kan få undervisning på plats i skolan

Fler elever kommer att få undervisning på gymnasieskolorna efter påsk. Det står klart sedan Folkhälsomyndigheten häver sin nationella rekommendation för gymnasiet. Smittskydd Skåne har även justerat sin rekommendation.

Rekommendationerna ligger i linje med den planering Malmö stads gymnasieskolor redan tagit fram. Veckorna efter påsk, vecka 14 och 15, är planen att två tredjedelar av eleverna ska få undervisning på plats. Uppläggen på de olika skolorna varierar eftersom skolornas förutsättningar ser olika ut.

Även för årskurs 7–9 är Smittskydd Skånes rekommendation att närundervisning ska ske i så stor utsträckning som möjligt. Grundskoleförvaltningen har beslutat att låta alla elever i årskurs 7–9 återvända till vanlig undervisning på skolan efter påsklovet.

De elever som har modersmålsundervisning kommer att fortsätta ha undervisning på distans. Detta gäller samtliga årskurser.

Läs mer: Fler elever kan få undervisning på plats i skolan

Vaccinering i fas 1 och 2 fortsätter

Av de cirka 10 000 Malmöbor som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är just nu ett fåtal smittade med covid-19. Alla boende och medarbetare på de 41 särskilda boenden har erbjudits den andra dosen vaccin. Även de som flyttar in till ett boende blir erbjudna vaccin.

Vaccineringen med patienter som bor hemma och får insatser av kommunal sjuksköterska i sitt hem samt deras hushållskontakter som är över 18 år har blivit erbjudna sin första vaccinationsdos, en del har även erbjudits dos 2. Vaccineringen fortsätter.

De Malmöbor som får omvårdnadsinsatser från hemtjänst och tillhör fas 1, enligt Region Skånes prioriteringsordning, har fått informationsbrev från Region Skåne om vaccineringen. Även de personer som är 76 år och äldre och ingår i fas 2, har fått brev från Region Skåne. Vaccineringen har påbörjats.

Funktionsstödsförvaltningen följer fas 1 och fas 2 i Region Skånes tidplan för vaccination. Vaccinet går till de äldsta brukarna samt till vuxna brukare på LSS-boenden, i den mån Region Skåne kan tillhandahålla vaccin. Inom kort skickas det ut ett brev till brukare med LSS-beslut som inte bor på LSS-boende med erbjudande om vaccin. Region Skåne är brevets avsändare.
Läs mer: När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19? - 1177 Vårdguiden

Region Skåne arbetar nu för att återuppta vaccineringen med Astra Zenecas vaccin för de över 65 år. Däremot rekommenderar Folkhälsomyndigheten att uppehållet fortsätter för personer som är under 65 år. På grund av den begränsade vaccintillgången har Region Skåne pausat vaccination av personal. Under tiden pågår det förberedelser för att, så snabbt som möjligt, starta upp vaccineringen igen, när det finns mer vaccin.

Alkoholtillsyn och trängseltillsyn under lönehelgen

Miljöförvaltningen fortsätter att kontrollera restauranger, caféer och barer för att se till att trängselregler för serveringsställen följs. Förra veckan var miljöförvaltningen åter på trängselkontroller. Då var serveringsställen på handelsplatser och tips från allmänheten i fokus. Av de 37 restauranger och kaféer som besöktes under veckan, var det ett serveringsställe som behövde förbättra sina åtgärder för att minska trängsel.

Om du upplever att reglerna inte följs och att det är trångt på ett serveringsställe kan du vända dig till miljöförvaltningen här:
Anmälan om trängsel på serveringsställen

Förra veckan har tillståndsenheten gjort 6 tillsynsbesök och inga serveringsställen hade anmärkningar utifrån alkohollagen. De flesta serveringsställen stänger klockan 20.30 och några fortsätter med take-away.

Sjukfrånvaro Malmö stad

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Sjukfrånvaron i Malmö stad är nu på ungefär samma nivå som sjukfrånvaron var vid samma tidpunkt 2019. I de flesta förvaltningar är sjukfrånvaron lägre än vad den var vid samma tidpunkt 2019, undantaget är förskoleförvaltningen, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, kulturförvaltningen och grundskoleförvaltningen som ligger lite över.

Sjukfrånvaron i Malmö stad är nu på ungefär samma nivå som sjukfrånvaron var vid samma tidpunkt 2019. I de flesta förvaltningar är sjukfrånvaron lägre än vad den var vid samma tidpunkt 2019, undantaget är förskoleförvaltningen, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, kulturförvaltningen och grundskoleförvaltningen som ligger lite över.

sv
sv