$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 14

Fler elever får närundervisning, gymnasieskolorna planerar för studenten och 60 trängselkontroller genomfördes under påskveckan.

Smittspridningen i Skåne

"Smittspridningen av covid-19 fortsätter att vara stabilt i Skåne” enligt Region Skåne, och antalet fall minskade något under förra veckan. För att hålla nere smittspridningen måste vi kämpa ett tag till genom att fortsätta hålla avstånd, bara träffa samma fåtal personer och stanna hemma vid minsta symtom.

På Region Skåne finns aktuell information om smittspridningen i Skåne: Lägesuppdatering covid-19, den 6 april: Viktigt hålla nere och fortsätta minska smittspridningen - Region Skåne (skane.se)

Karantän efter resor utomlands

Vi vill påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid resor utomlands. Om du har varit utomlands ska du testa dig för covid-19 direkt efter resan samt fem dagar efter hemkomst. Det är viktigt att stanna hemma och undvika nära kontakter under sju dagar, oavsett provresultat.

För utländska medborgare som är 18 år eller äldre finns också krav på negativt covid-19-test för att komma in i Sverige.
Läs mer på krisinformation.se:
Utrikesresor och att vistas utomlands - Krisinformation.se

Illustration. Kampanj: Kämpa Malmö

Information om studentavslutning

Vi vill ge alla studenter ett fint avslut på gymnasiestudierna. På grund av pandemin kommer årets studentavslutningar inte att bli som vanligt. Malmö stad tittar för närvarande närmare på frågan och vilka förutsättningar som finns för studentavslutningar som följer myndigheternas rekommendationer. Samtidigt inväntar vi nationella rekommendationer kring studentavslutningar.

Fler elever på plats i skolan

Denna vecka får fler elever undervisning på plats i gymnasieskolorna. Smittskydd Skånes rekommendation är att närundervisning ska ske i så stor utsträckning som möjligt under förutsättning att det kan ske smittsäkert. Vår bedömning är att minst två tredjedelar av eleverna bör kunna erbjudas närundervisning samtidigt i gymnasieskolan. Malmö stad följer ansvariga myndigheters rekommendationer som ligger i linje med de planeringar gymnasieskolorna redan tagit fram.

Uppläggen på de olika skolorna varierar eftersom skolornas förutsättningar ser olika ut, men alla gör insatser för att motverka eventuell trängsel. Det är en balansgång, där elevernas rätt till utbildning ska säkerställas, samtidigt som risken för smittspridning ska minimeras. Skulle det framöver uppstå trängsel i en skola finns fortsatt möjligheten för skolorna att i större utsträckning kombinera distansundervisning med undervisning i skolan.

Även för årskurs 7–9 ska närundervisning ske i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär att alla elever på högstadiet har återvänt till vanlig undervisning i skolan. De elever som har modersmålsundervisning kommer att fortsätta ha undervisning på distans. Det gäller samtliga årskurser.

Läs mer här: Åtgärder inom gymnasie- och vuxenutbildning med anledning av coronavirus och covid-19 - Malmö stad (malmo.se)

Vaccineringen fortsätter

Av de cirka 10 000 Malmöbor som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är ingen smittad med covid-19 just nu.

Alla boende och medarbetare på Malmö stads 41 särskilda boenden har erbjudits den andra dosen vaccin. Även de personer som bor hemma och får insatser av kommunal sjuksköterska i sitt hem samt deras hushållskontakter som är över 18 år har erbjudits två doser. Vaccineringen fortsätter med de enstaka personer som inte har haft möjlighet att ta vaccin vid första tillfället.

Region Skåne fortsätter att vaccinera enligt sin prioriteringsordning. I veckan skickar Region Skåne ut informationsbrev om vaccinering till skåningar som är mellan 70–75 år.
Läs mer om Region Skånes tidplan

Trängseltillsyn på serveringsställen

Under påskveckan, den 29 mars – 5 april, besökte miljöförvaltningen 60 serveringsställen i Malmö, varav fem hade avvikelser. Fokus har varit uteserveringar och att följa upp inkomna tips från allmänheten.
Om du upplever att reglerna inte följs och att det är trångt på ett serveringsställe kan du vända dig till miljöförvaltningen här:
Anmälan om trängsel på serveringsställen

Sedan den 17 april 2020, har miljöförvaltningen gjort 1955 inspektioner på serveringsställen och inspektörerna har noterat avvikelser vid 153 tillfällen.

Förra veckan har tillståndsenheten gjort 7 tillsynsbesök och 3 hade anmärkningar utifrån alkohollagen.

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 13 april.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin.

sv
sv