$left
$middle

Därför behövs Öresundsmetron!

Att ta metron under sundet till Köpenhamn på 20 minuter är en hisnande tanke. Malmö och Köpenhamn har tillsammans utvecklat den idén till en konkret plan. På fredag presenteras huvudresultaten av flera års utredningar i ett webbinar öppet för alla.

Malmö stad och Köpenhamns kommun har tillsammans undersökt regionala, nationella och internationella nyttor och effekter av en metrotunnel under Öresund. Öresundsmetron blir Europas första internationella tunnelbana.

Men en metro är mer än en spännande framtidstanke. Det behövs nya förbindelser över Öresund. För att möta framtiden behöver vi säkerställa att arbetspendling över sundet kan gå smidigt samtidigt som längre tågresor och godstransporter på järnväg kan utvecklas för ett mer hållbart samhälle. Det behövs för att uppnå klimatmålen och skapa fler arbetstillfällen, utveckla industrin, stimulera handel, turism och kultur.

Välkommen att lyssna för att höra mer om Öresundsmetron som den snabbare, grönare och smartare förbindelsen. Vi har bjudit in gäster på fredag, den 9 april kl. 13.00-14.30, för att diskutera Öresundsmetron.

Läs mer om programmet på vår gemensamma hemsida. Anmäl dig gärna och få en påminnelse med länk till sändingen på Youtube samma dag.

Du är välkommen att ställa frågor i chatten.

Medverkande:

  • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad
  • Lars Weiss, överborgmästare i Köpenhamns kommun
  • Pat Cox, europeisk koordinator för ScandMed-korridoren i EU
  • Björn Westerberg, branschchef Tågföretagen
  • Erica Kronhöffer, hållbarhets- och kommunikationsdirektör Green Cargo
  • Stig Ørskov, CEO JP/Politikens Hus
  • Kerstin Lindell, ordförande Sydsvenska Industri-och handelskammaren
  • Jeppe Grønholt Pedersen, kontorschef Ekonomiförvaltningen, Köpenhamns kommun

Samtalet modereras av Catarina Rolfsdotter-Jansson

Lär dig mer om Öresundsmetron: oresundsmetro.com 

Kontakt: oresundsmetro@malmo.se, malmo.se/oresundsmetro

sv
sv