$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 15

Idrottsanläggningar för föreningsverksamheter är öppna för alla, gymnasieskolor fortsätter att öka antalet elever med närundervisning och öppnandet av öppna förskolor skjuts framåt i tid.

Illustration. Kampanj: Kämpa Malmö

Badanläggningar för allmänheten är stängda tillsvidare

Med anledning av den höga smittspridningen av covid-19 i samhället fortsätter Malmös badanläggningar och gym att hålla stängt för allmänheten. Skolsim och simskoleverksamhet fortsätter. Fritidsförvaltningen har förlängt beslutet och det gäller tillsvidare – med möjlighet att successivt öppna upp igen om läget förändras till det bättre.

Här finns samlad information om vilka fritidsverksamheter som är öppna och stängda under pandemin:
Öppet och stängt inom kultur- och fritidsverksamheter

Idrottsanläggningar för föreningsverksamheter inomhus öppnar för alla åldersgrupper

Från och med den 12 april öppnar idrottsanläggningar för föreningsverksamhet åter upp för träning inomhus för alla åldersgrupper. Tidigare var idrottsanläggningarna endast öppna för barn och unga födda 2002 eller senare. Beslutet gäller föreningsdriven träning inomhus under förutsättning att verksamheten kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Läger, matcher, cuper eller andra tävlingar är inte tillåtna.
Yrkesverksamma elitidrottare är undantagna.

Läs mer om regler och bokning av idrottsanläggningar under pandemin:
Boka idrottsanläggningar under coronapandemin

Öppna förskolor fortsatt pausade

Planerna på att successivt öppna stadens öppna förskolor för barn och förälder efter påskhelgen skjuts framåt i tid. Detta sedan regeringen har förlängt tiden för restriktioner för att minska smittspridningen. De vanliga förskolorna är öppna som vanligt.

Fortsatt ökning av antalet gymnasieelever som får närundervisning

Den successiva ökningen av antalet elever med närundervisning i gymnasieskolorna fortsätter. Smittskydd Skåne rekommenderar att gymnasieskolorna återgår till närundervisning, i så stor utsträckning som möjligt, under förutsättning att skolorna tar fasta på de råd som ges för att minska trängsel och risk för smittspridning. Denna vecka, fortsätter två tredjedelar av gymnasieeleverna att få undervisning i skolan. Vecka 16 och 17, bör 80 procent av gymnasieeleverna vara tillbaka i skolan.

Varje skola har börjat planera kring hur upplägget ska se ut. Skulle det framöver uppstå trängsel i en skola, finns det möjlighet att kombinera distansundervisning med närundervisning.

Status för vaccineringen inom äldreomsorgen

Av de cirka 10 000 Malmöbor som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är just nu ett fåtal smittade med covid-19.

Alla boende och medarbetare på Malmö stads 41 särskilda boenden har blivit erbjudna den andra dosen vaccin. Även de personer som bor hemma och får insatser av kommunal sjuksköterska i sitt hem samt deras hushållskontakter som är över 18 år har blivit erbjudna två vaccindoser. Vaccineringen fortsätter med de enstaka personer som inte har haft möjlighet att ta vaccin vid första tillfället.

Vi som jobbar inom äldreomsorgen i Malmö fortsätter att använda skyddsutrustning och hålla i och hålla ut.

Läs mer om hur Region Skåne fortsätter att vaccinera enligt sin prioriteringsordning.

Trängseltillsyn på serveringsställen fortsätter

Trängselkontroller på serveringsställen i Malmö fortsätter. Miljöförvaltningens fokus förra veckan har varit uteserveringar och inkomna tips från allmänheten. Mellan den 6–11 april besökte miljöförvaltningen 50 serveringsställen i Malmö, varav fyra hade avvikelser. Sedan den 17 april 2020, då vi började göra tillsyn på för att minska trängsel, har 2005 inspektioner på serveringar gjorts. Under besöken har det noterats avvikelser vid 157 tillfällen.
Förra veckan genomförde tillståndsenheten 18 tillsynsbesök och tre serveringsställen hade anmärkningar utifrån alkohollagen.

Med anledning av den höga smittspridningen, har Folkhälsomyndigheten förlängt restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med den 2 maj. Den som driver ett serveringsställe ska enligt beslutet fortsatta hålla stängt för förtäring på serveringsstället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00, med undantag för take-away.

På Regeringens webbplats kan du läsa mer om förlängda restriktioner: Förlängda restriktioner för att minska smittspridningen - Regeringen.se

Sjukfrånvaro Malmö stad

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Under ledigheter, så som påskveckan är för många, tenderar sjukfrånvaro att minska något vilket också skedde vecka 13. Även under vecka 14 var sjukfrånvaron något lägre än den var vid samma tidpunkt 2019. Det är bara förskoleförvaltningen som har en högre sjukfrånvaro än samma vecka 2019 (det kan förändras vid efterrapportering).

Under ledigheter, så som påskveckan är för många, tenderar sjukfrånvaro att minska något vilket också skedde vecka 13. Även under vecka 14 var sjukfrånvaron något lägre än den var vid samma tidpunkt 2019. Det är bara förskoleförvaltningen som har en högre sjukfrånvaro än samma vecka 2019 (det kan förändras vid efterrapportering).

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 13 april.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin.

sv
sv