$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 16

Fler elever i gymnasieskolor och kontroll av trängsel på serveringsställen. Det är några av frågorna som Malmö stad arbetat med senaste tiden med anledning av covid-19.

Illustration. Kampanj: Kämpa Malmö

Öppning för vaccinerade – men inga lättnader

Under fredagen kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer för vaccinerade personer. Förändringarna innebär bland annat att personer som vaccinerats kan umgås med barn och barnbarn inomhus förutsatt att de inte har några symtom. De grundläggande råden om att:

  • stanna hemma om man är sjuk,
  • jobba hemifrån om man har möjlighet,
  • hålla avstånd,
  • använda skyddsmaterial när det krävs, och
  • testa sig vid symtom, gäller fortfarande för alla i samhället.

Folkhälsomyndigheten finns mer information om rekommendationerna för vaccinerade:
Anpassade rekommendationer efter vaccination (folkhalsomyndigheten.se)

Omstart för event- och mötesaktörer i Hyllie

Ett nytt åtgärdspaket för event- och mötesaktörer ska lyfta Hyllieområdet och dess aktörer ur coronakrisen genom att återskapa Hyllies attraktionskraft och dynamik inom evenemang och möten.
Läs mer om satsningen här: Press - Malmö stad (malmo.se)

Åttio procent elever i gymnasieskolan

Malmö stads gymnasieskolor har nu gjort planer att fler elever skanärundervisning. Under vecka 16 och 17 finns ett riktvärde att 80 procent av eleverna ska undervisning i skolan. Skolorna har olika upplägg för hur detta ska gå till eftersom försättningarna skiljer sig åt. Däremot prioriterar skolorna i stor utsträckning närundervisning för de elever går i årskurs 3 och som har kort tid kvar till sin examen. Även vissa klasser och program med prov och andra arbetsmoment som behöver göras i skolan prioriteras. Uppstår det trängsel i en skola finns det möjlighet att kombinera distansundervisning med närundervisning.

Vaccinering inom äldreomsorg och funktionsstöd

Just nu är ingen smittad av covid-19 av de cirka 10 000 Malmöbor som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Vaccineringen fortsätter med de enstaka personer som inte har haft möjlighet att ta vaccin vid första tillfället. Vi som jobbar inom äldreomsorgen i Malmö fortsätter att använda skyddsutrustning och hålla i och hålla ut.

Inom funktionsstöd, beräknas samtliga boende i LSS-bostäder (dvs. för de som önskar) sin första dos. För övriga personer med LSS-beslut, har Region Skåne skickat ut informationsbrev med erbjudande om vaccination. Även, vaccinering av personal har kommit igång i större utsträckning.

Region Skåne fortsätter att vaccinera enligt sin prioriteringsordning.
Läs mer om Region Skånes tidplan

Trängseltillsyn på serveringsställen

Mellan den 12 – 18 april gjorde miljöförvaltningen 32 trängselkontroller på serveringsställen i Malmö, bland annat på uteserveringar och genom inkomna tips från allmänheten. Miljöinspektörerna kom fram till att alla serveringsställen skötte reglerna för att minska trängsel. Nu har trängseltillsynen varit igång ett år. Totalt har cirka 2 035 inspektioner gjorts på serveringsställen och 157 avvikelser har noterats.

Under förra veckan har tillståndsenheten genomfört 11 tillsynsbesök på serveringsställen i Malmö. En av dessa hade anmärkning, utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner, genom att låta gästerna sitta kvar. Alla serveringsställena ska utrymmas och stängas senast klockan 20.30, enligt restriktionerna.

Sjukfrånvaro Malmö stad

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Sjukfrånvaron i Malmö stad var under vecka 16 på ungefär samma nivå som 2019 . De flesta förvaltningarna har en sjukfrånvaro på samma nivå eller lägre med undantag för förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen som har en högre sjukfrånvaro än 2019 (det kan förändras något vid efterrapportering).

Sjukfrånvaron i Malmö stad var under vecka 16 på ungefär samma nivå som 2019 . De flesta förvaltningarna har en sjukfrånvaro på samma nivå eller lägre med undantag för förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen som har en högre sjukfrånvaro än 2019 (det kan förändras något vid efterrapportering).

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 27 april.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin.

sv
sv