$left
$middle

Bild: NCC/Trafikverket

E6/E20 norr om Malmö stängs 13-30 maj

Under 18 dagar, 13-30 maj, stängs E6/E20 helt i båda riktningarna vid trafikplats Alnarp när en ny motorvägsbro skjuts på plats.

Det är Trafikverket som bygger ut järnvägen mellan Malmö och Lund för att fler ska kunna resa med tåg. I projektet ingår också en ombyggnad av trafikplats Alnarp norr om Malmö där motorvägsbron för E6/E20 korsar järnvägen. Det är en 9000 ton tung bro som skjuts på plats och är en av de tyngsta broflytten som gjorts i Sverige.

Planera för längre restid

Under avstängningen leds trafiken om till andra vägar. Försök undvik rusningstider och räkna med trafikstörningar på vägarna i sydvästra Skåne. Du som behöver resa, följ skyltar för omledningsvägar. Trafiken på E6:an leds via Lund och E22. E22 är redan hårt belastad mellan Malmö och Lund med cirka 45 000 fordon varje dygn. För dig som reser till och från norra eller nordvästra Malmö finns ett alternativ till E22, ta Västkustvägen via Lomma.

En del av stora satsningar på väg och järnväg

Trafikverket gör stora satsningar på flera järnvägs- och vägsträckor i Skåne för att förbättra framkomlighet, säkerhet och miljö. Satsningarna är nödvändiga för hållbara resor och transporter i framtiden. Fyra spår mellan Malmö och Lund ökar kapaciteten och minskar riskerna för störningar på en av landets mest trafikerade tågsträckor.

Aktuell information

Du hittar aktuell information samt omledningsvägar på Trafikverkets webbplats.

sv
sv