$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 17

Nya hålla avståndskyltar sätts upp på offentliga platser, trängselkontroller på serveringsställen fortsätter och nu när Valborg och 1 maj närmar sig är det viktigt att alla fortsätter ta ansvar och håller avstånd, så att inte smittspridningen ökar.

Illustration. Kampanj: Kämpa Malmö

Fira ansvarsfullt under helgen

Denna Valborg kommer inte att bli som vanligt och Malmö stad kommer inte att anordna det årliga valborgsfirandet i Folkets park. Smittspridningen ligger kvar på en hög nivå i samhället och sjukvården är hårt belastad. Därför är det extra viktigt att vi firar in våren på ett ansvarsfullt sätt och fortsätter följa myndigheternas rekommendationer. Träffa inte nya människor och håll dig till din närmaste krets. Tänk på att ses i små grupper, och inte stå eller sitta tätt intill varandra, då allmänna sammankomster inte tillåter mer än 8 personer och måste efterlevas.

Samma regler gäller för 1 maj. En demonstration får endast genomföras om deltagarantalet begränsas till åtta personer, oavsett om sammankomsten kräver polistillstånd eller inte.

På polisen.se finns mer information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:
Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar | Polismyndigheten (polisen.se)

Är du tonårsförälder?

För många studenter, är valborg en helg som står för fest och glädje. Du som vuxen kan hjälpa till att bidra inför valborgsfirandet, genom att visa din närvaro och prata med ditt tonårsbarn om alkohol och att inte samlas i stora grupper. Socialarbetare för ungdomar kommer att röra sig ute i Malmö under Valborg. De är socialsekreterare som arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar mellan 12–21 år.

Du som förälder är välkommen att kontakta dem här
:
Unga och riskhelger

Nya Hålla avstånd-skyltar på offentliga platser

Malmö stad arbetar med att sätta upp skyltar på offentliga platser, exempelvis i välbesökta parker och vid badbryggor – som uppmanar besökare att hålla avstånd. Utöver detta har välbesökta platser fått fler bänkbord och papperskorgar. Vi har också sett över kommunens grillplatser.

Läs mer om vad som gäller när du vill grilla på offentliga grillplatser:
Grilla på offentlig plats

Trängseltillsyn på serveringsställen

De förlängda restriktionerna att restauranger får ha max fyra gäster per bord och stänga senast klockan 20.30 ligger kvar. Även här, är det viktigt att alla som besöker serveringsställen och uteserveringar är medvetna om vikten av att följa de här reglerna för att undvika trängsel.

Mellan den 19–25 april gjorde miljöförvaltningen 53 trängselkontroller på serveringsställen i Malmö, framförallt uteserveringar och genom inkomna tips från allmänheten. Fem av dessa hade avvikelser. Sedan förra året när trängselkontrollerna satte igång har 2 090 inspektioner gjorts i Malmö där miljöförvaltningen noterat avvikelser vid 162 tillfällen.

Förra veckan genomförde tillståndsenheten 7 tillsynsbesök, varav en hade anmärkningar utifrån alkohollagen.

Vaccineringen inom äldreomsorgen

Just nu är ett fåtal smittade av covid-19 av de cirka 10 000 Malmöbor som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Vaccineringen fortsätter med de enstaka personer som inte har haft möjlighet att ta vaccin vid första tillfällena. Vi som jobbar inom äldreomsorgen i Malmö fortsätter att använda skyddsutrustning och hålla i och hålla ut.

Sjukfrånvaro Malmö stad

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Sjukfrånvaron i Malmö stad var 6,3 % under vecka 16. Sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan förvaltningarna. Enligt rekommendationerna är det fortsatt viktigt att de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån gör så, men i flertalet förvaltningar finns inte denna möjlighet. Den högre sjukfrånvaron i dessa verksamheter bedöms vara en naturlig konsekvens av att medarbetare måste stanna hemma från arbete vid lindriga symtom för att förhindra smittspridning samt andra tillfälliga regler inom socialförsäkringsområdet. Flera av dessa förvaltningar har sedan tidigare en hög sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron i Malmö stad var 6,3 % under vecka 16. Sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan förvaltningarna. Enligt rekommendationerna är det fortsatt viktigt att de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån gör så, men i flertalet förvaltningar finns inte denna möjlighet. Den högre sjukfrånvaron i dessa verksamheter bedöms vara en naturlig konsekvens av att medarbetare måste stanna hemma från arbete vid lindriga symtom för att förhindra smittspridning samt andra tillfälliga regler inom socialförsäkringsområdet. Flera av dessa förvaltningar har sedan tidigare en hög sjukfrånvaro.

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 4 maj.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin.

sv
sv