$left
$middle

Med anledning av sprängningarna i Malmö natten till torsdag

Under natten till torsdagen skedde ett antal sprängningar på olika platser i Fosie. Ett 50-tal boende fick utrymma sina lägenheter. I anslutning till detta öppnade Malmö stad upp en lokal i närheten.
Under torsdagskvällen kunde de drabbade återvända till sina lägenheter.
De närmaste dagarna kommer Malmö stads krisstödsorganisation att finnas på plats i områdena och erbjuda stöd.

Uppdaterad 2021-05-06 kl. 20.30

Malmö stads krisstödsorganisation har under torsdagen funnits och kommer de närmaste dagarna att finnas på plats i områdena runt Docentgatan, Nydalavägen och Sörbäcksgatan. De arbetar trygghetsskapande tillsammans med civilsamhälleinitiativet "Lokal Beredskap NHL" i Fosie och med MKB Fastighet AB och föreningen Flamman på Kroksbäck. Även polisen arbetar trygghetsskapande i dessa områden.

I anslutning till händelsen öppnade även Malmö stad upp en lokal i närheten för evakuerade som bemannades av personal från Malmö stad.

Vid kl 20_30 kunde alla drabbade boende återvända till sina lägenheter.

Om du som boende på Nydalavägen 5B behöver komma i kontakt med din fastighetsägare CA Fastigheter kan du nå dem på 040-670 73 90.

För dig som känner oro

Centrum för brottsutsatta och medling
Berörda, vittnen, anhöriga och andra som känner oro kan också vända sig till Centrum för brottsutsatta för stöd och vägledning. De har öppet dagtid. Telefon: 040-349292.

Social jour, kvällar och helger
Efter kontorstid kan man vända sig till social jour för information, vägledning och stödsamtal. Telefon: 040-345678.

Här finns mer information om händelserna på Polisens webbplats
https://polisen.se/aktuellt/handelser/2021/maj/6/06-maj-0238-skadegorelse-malmo/

Krisstöd
Krisstöd vid allvarliga händelser

Lyssna även på Sveriges Radio Malmöhus
https://sverigesradio.se/default.aspx?programid=96

sv
sv