$left
$middle

Tänk efter före plantering

Vissa arter är så kallat invasiva och ytterligare några riskerar att snart hamna på listan över invasiva arter. Dessa arter ställer till problem och kan vara mycket svåra att bekämpa när de väl tagit sig in. Så hjälp dem inte att ta sig in i våra odlingar.

Naturvårdsverket har listat arterna som finns med och är på väg in på listan. Läs här först så slipper du bidra till att öka deras spridning.

sv
sv