$left
$middle

Turning Torso är en välkänd siluett i bo01-området.

20 år av världsledande stadsutveckling

I år firar Malmö stad förnyelsen av Västra hamnen och Bo01 med seminarier, stadsvandringar och utställning. Samtidigt driver Malmö stad på för att Europa ska bli klimatneutralt år 2050.

Med innovativ och hållbar stadsutveckling satte Västra hamnen Malmö på världskartan. Sedan dess har stadsdelen dragit till sig besökare från hela världen.

"Bo01 har betytt mycket för Malmö och Sverige. Det var ett projekt som bröt ny mark inom arkitektur, offentlig miljö och hållbarhet. Bo01 var med och formulerade en ny standard och är fortfarande högst aktuell. Det är inspirerande!"

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör

Förra året skrev Malmö stad och nio andra städer på Klimatkontrakt 2030. Det är det första i sitt slag i Europa och ambitionen är att det ska inspirera EU:s kommande satsningar på klimatneutrala städer och ett europeiskt Climate City Contract. Arbetet syftar även till att öka takten i Malmös klimatomställning.

"Att våga testa nytt och sedan skala upp det som funkar har varit tradition i Malmö sedan Bo01:s dagar och det har vi nytta av nu när vi behöver öka takten i omställningen och göra systemförändringar. Jag ser Malmö som ett enda stort Living Lab, där vi tillsammans med näringsliv, civilsamhälle, akademi och Malmöbor ska hitta nya, kreativa sätt att samarbeta. Detta är några av frågorna som vi kommer att utforska under jubileet."

Rebecka Persson, miljödirektör

En viktig del i hållbar stadsutveckling är de offentliga rummen som skapar förutsättningar för en levande stad.

"Bo01 var en tydlig satsning på de gemensamma offentliga rummen. Badplatserna, promenadstråken och parkerna i Bo01 är tillgångar sedan 20 år, både för de boende och för Malmöbor från hela staden."

Anna Bertilson, fastighets- och gatudirektör

Delta i jubileet

Med start den 17 maj, fram till och med september, kommer olika aktiviteter att ske i Bo01-området i Västra hamnen och i digitala seminarier:

  • En webbinarieserie i tre delar, som riktar sig till samhällsbyggnadsbranschen.
  • Stadsvandringar med tre teman, som alla besökare kan genomföra på egen hand med digital guidning.
  • En installation vid Scaniaplatsen, där Bo01-utställningen byggs i skala 1:30.
sv
sv