$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 20

Upplägget för årets studentfirande är klart och mötesplatser och restauranger för seniorer har öppnat i mindre omfattning. Det är något av det som rapporteras denna vecka i Aktuellt om coronasituationen.

Illustration. Kampanj: Kämpa Malmö

Lättnader vad gäller taket på vissa arrangemang

Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är beroende av att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och att alla fortsätter att följa de råd och rekommendationer som gäller. Folkhälsomyndigheten föreslår att den första höjningen av maxantal träder i kraft den 1 juni och regeringen har fattat beslut om detta. Det innebär att fler än åtta personer kommer att få samlas, beroende på om det är utomhus eller inomhus.

På Folkhälsomyndigheten finns mer information om förslaget:
Förslag om anpassade smittskyddsåtgärder — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Utgångspunkten är undervisning på plats i gymnasieskolorna

Från och med den 17 maj är utgångspunkten att undervisningen sker på plats i gymnasieskolorna. För många har distansundervisningen varit tuff. Därför är det viktigt för eleverna att få undervisning i skolan. Det är såklart en balansgång, att motverka risken för smittspridning i skolorna, samtidigt som elevernas rätt till utbildning garanteras. Däremot finns det möjlighet att göra undantag och gå över till distansundervisning om det exempelvis uppstår trängsel på en skola, vilket någon skola har gjort. Om smittspridning uppstår på en skola finns det även förutsättningar att ha viss distansundervisning.

Uppläggen för årets student och skolavslutning

Om några veckor tar runt 1 700 elever studenten från Malmö stads gymnasieskolor.

Även i år blir studentfirandet annorlunda. Varje gymnasieskola har utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer och Smittskydd Skånes vägledning tagit fram planer för hur studentfirandet kan genomföras. Det innebär bland annat att:

  • utspring sker en klass i taget,
  • kontakten med närstående sker utomhus, och
  • antalet personer som närvarar vid studentfirandet är begränsat så att trängsel inte uppstår.

Gymnasieskolorna har också tagit hänsyn till Smittskydd Skånes vägledning om att antalet besökare på skolgården bör beräknas till högst en besökare per 10 kvadratmeter yta. Det innebär att grundprincipen med hur många som kan närvara vid studentspringet blir två till fyra anhöriga per elev, beroende på skolgårdens storlek. Planerna har prövats ur smittskyddssynpunkt och även diskuterats med polisen. Respektive skola kommer att informera om sina upplägg till sina elever och anhöriga. Läs mer om studentfirandet här: Så blir årets studentfirande - Malmö stad (malmo.se)

För skolavslutningarna på grundskolorna är rekommendationen att skolorna håller fast vid samma riktlinjer som förra året, det vill säga att avslutningarna genomförs klassvis och att vårdnadshavarna inte bjuds in att delta.

Utifrån förutsättningarna kommer skolorna ändå att göra sitt bästa för att göra avslutningen till en fin och minnesvärd upplevelse för eleverna.

Mötesplatser och restauranger för seniorer öppnar i mindre omfattning

Just nu är ett fåtal smittade av covid-19 av de cirka 10 000 Malmöbor som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Den 17 maj öppnade vi upp mötesplatser för seniorer för aktiviteter utomhus och vi gör detta så tryggt och säkert som möjligt. Därför behöver du föranmäla ditt besök på telefon till den mötesplats du vill besöka.
Telefonnummer och veckoprogram finns på:
malmo.se/motesplatserforseniorer.

Vi har också öppnat våra restauranger för sittande gäster för seniorer, dvs. Mathildenborg, Dammfrigården, Tuppen och Lekatten, i mindre omfattning.
Mer information om restaurangerna finns här:
Malmö stads restauranger för seniorer - Malmö stad (malmo.se)

Om du ska hälsa på någon på våra vårdboenden eller besöka våra mötesplatser och restauranger ber vi dig att fortsätta följa rekommendationerna om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symtom.

Trängseltillsyn under helgen

Miljöförvaltningen har, mellan den 10–16 maj, genomfört 14 trängselkontroller på restauranger, caféer och barer i Malmö och följde framförallt upp tips som kommit in från allmänheten. Tre serveringsställen har fått påpekanden om att förbättra sina åtgärder för att minska smittspridningen.

Malmö stads tillståndsenhet fortsätter med regelbunden alkoholtillsyn. De senaste två veckorna har tillståndsenheten genomfört 20 tillsynsbesök och ett serveringsställe visade anmärkningar utifrån restriktionerna. Fram till klockan 20.00 kan serveringsställen servera alkohol och senast klockan 20.30 måste de vara stängda och utrymda. Restriktionerna gäller till och med den 31 maj. Från och med den 1 juni föreslår Folkhälsomyndigheten att serveringsställen får hålla öppet till klockan 22.30 och servera alkohol till klockan 22.00.

Sjukfrånvaro Malmö stad

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Under ledigheter, så som Kristi himmelsfärd i viss mån är för många, tenderar sjukfrånvaro att minska något vilket också skedde vecka 19. Sjukfrånvaron i Malmö stad är nu i samma nivå som sjukfrånvaron var vid samma tidpunkt 2019. Sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan förvaltningarna, högst sjukfrånvaro och störst skillnad jämfört med samma vecka 2019 har förskoleförvaltningen.

Under ledigheter, så som Kristi himmelsfärd i viss mån är för många, tenderar sjukfrånvaro att minska något vilket också skedde vecka 19. Sjukfrånvaron i Malmö stad är nu i samma nivå som sjukfrånvaron var vid samma tidpunkt 2019. Sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan förvaltningarna, högst sjukfrånvaro och störst skillnad jämfört med samma vecka 2019 har förskoleförvaltningen.

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 1 juni.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin.

sv
sv