$left
$middle

Elma Danielsson.

Utlysning: Konstnärlig gestaltning av Elma Danielssons gärning

Kulturförvaltningen söker en konstnär till att uppföra ett offentligt konstverk i Rörsjöparken. Uppdraget är att gestalta Elma Danielsson som person samt hennes solidariska gärning. Det blir den första skulpturen i Malmö av en namngiven kvinna.  

Framställningen av Elma Danielsson blir betydelsefull för att utbrodera berättelsen av Malmös historia, där kvinnors röster nu tilldelas en historisk betydelse. Samtidigt är gestaltningen avsedd som en påminnelse om hennes engagemang för ett jämlikt samhälle. Förhoppningen är att konstgestaltningen ska kunna fungera som en mötesplats och inbjuda till samhälleligt engagemang. Projektet initierades via ett medborgarförslag till kulturnämnden 2019.

Vem var Elma Danielsson?

Elma Danielsson var en svensk journalist och förkämpe för kvinnor och barns rättigheter. Under större delen av sitt liv förde hon en outtröttlig kamp för att stärka socioekonomiskt utsatta kvinnor och barns rättigheter och levnadsvillkor i samhället. Hennes engagemang spred sig och gjorde att kvinnor började ansluta sig i kampen för jämställda rättigheter och bättre arbets- och levnadsvillkor. Elma Danielsson verkade 1887-1911 i Malmö och var bosatt i kvarteren kring Möllevången. Hon var en viktig medarbetare på tidningen Arbetet där hon var journalist och under en tid även tidningens chefredaktör. 1901 valdes Elma Danielsson som första kvinna in i Malmö arbetarkommuns styrelse.

Malmös första offentliga konstverk om namngiven kvinna

En stor del av de offentliga skulpturerna som uppförts fram till mitten av 1900-talet har utgjorts av monument eller minnesmärken. Dessa kännetecknar inte enbart en person eller en historisk händelse som gjort avtryck på Malmös historia. De representerar också den rådande historiesynen i ett samhälle och har en särskild symbolisk funktion. Offentlig skulptur har visuellt speglat samhället, ett samhälle där män dominerat och där den visuella representationen av kvinnor också ger en fingervisning om kvinnans position i samhället. Kvinnor har oftast inte framställts utifrån sin prestation eller gärning utan istället är det den kvinnliga kroppen som fått utsmycka det offentliga rummet. Den konstnärliga gestaltningen över Elma Danielsson och hennes gärningar blir den första namngivna kvinnan som blir offentligt konstverk i Malmö.

Processen

  1. Intresseanmälan, sista ansökningsdag 17 juni 2021.
  2. Urval av tre konstnärer som får skissuppdrag, sista dag för inlämning av skiss 1 oktober 2021.
  3. Presentation av skisserna, preliminärt vecka 40, 2021.
  4. En konstnär tilldelas gestaltningsuppdraget.
  5. Skulpturen ska stå klar våren/sommaren 2022.

Med stöd av Förskönings- och planteringsföreningen som bidrar med finansiering.

sv
sv