$left
$middle

Malmö vinner Klimatekoligan 2021

Minsta möjliga klimatpåverkan i kombination med hög andel ekologisk mat har tagit Malmö till förstaplatsen av Ekomatsligans pris, som delades ut tidigare idag.

I Ekomatsligans årliga event, som i år hölls digitalt, utnämndes Malmö till vinnare av Klimatekopriset. Med priset vill Ekomatcentrum tillsammans med Matilda FoodTech lyfta de kommuner och regioner som köper mat med minsta möjliga klimatpåverkan i kombination med en hög andel ekologiskt.

- Detta är en delikat utmärkelse som visar att Malmö ligger i framkant! Många har jobbat hårt och målmedvetet för att få ner klimatpåverkan från den offentliga maten, och de ska känna sig extra hedrade idag, säger miljönämndens ordförande Simon Chrisander (L).

Malmö stad har haft mål både vad gäller ekologisk mat och matens klimatpåverkan. Målsättningen har varit att all mat ska vara ekologisk och att växthusgasutsläppen kopplade till matinköpen ska minska med 40 procent.

Genom ett bra samarbete mellan förvaltningarna har staden tagit fram effektiva verktyg, exempelvis via upphandling, vilket har lett till det goda resultatet i Ekomatsligans mätning, menar Gunilla Andersson från miljöförvaltningen i Malmö stad.

- Viktiga insatser för att minska klimatpåverkan från den offentliga maten har varit att införa mer växtbaserade menyer och att minska svinnet. Detta kräver både kunskap och engagemang, vilket stadens kockar visar upp när de lagar riktigt god mat med växtriket i fokus, fortsätter Gunilla.

Ytterligare resultat från Ekomatsligan 2021 kan du ta del av här.

 

sv
sv