$left
$middle

Bilden visar lekande barn på förskola. Foto: Fotograf Sanna Dolck Wall

Malmö stad inför avgiftskontroll för förskola och fritids

I syfte att uppnå rättvisa avgifter för förskola, fritidsverksamhet och familjedaghem börjar Malmö stad med avgiftskontroller. Ingen ska betala för mycket eller för lite i avgift.

Den som har betalat för mycket kommer få pengar tillbaka medan den som betalat för lite behöver göra en extra inbetalning. En nedre gräns har satts vid 600 kronor; endast belopp från 600 kronor och uppåt kommer debiteras eller återbetalas.

Av dem som berörs i år kontaktas en liten del i juni medan den stora majoriteten informeras i september eller oktober.

Mer information finns på sidan om avgiftskontroller.

På sidan Avgift för plats på förskola, fritidshem eller familjedaghem kan ändrad inkomst anmälas.

Kontrollerna kommer framöver att genomföras varje år.

sv
sv