$left
$middle

Malmö stad slutar köpa kyckling från Kronfågel

Efter avslöjanden om allvarliga brister i hanteringen av kycklingar på Kronfågel har Malmö stad slutat att köpa in deras produkter.

Malmö stad har begärt att Kronfågel tar fram en åtgärdsplan och genomför de förändringar som behövs för att produktionen ska uppfylla de krav staden ställer.

- Vi har ställt tuffa djurskyddskrav i grossistupphandlingen. Just nu uppfyller Kronfågel inte våra krav och därför stoppar vi nu inköp av deras produkter tillsvidare, säger Annica Axelsson, upphandlare på Malmö stad.

För att uppfylla verksamhetens behov har Malmö stad tagit fram ersättningsprodukter som bland annat skolor, äldreomsorg och förskolor kan beställa istället.

sv
sv