$left
$middle

Utställningen "Antirasistiska blickar" skildrar samhällsfrågor utifrån ett antirasistiskt, postkolonialt och intersektionellt perspektiv. På bilden verket "Din mamma" av Tiina Tinouschka Nilsson och Sarah Hirani.

Antirasistiska blickar

Antirasistiska blickar är en utställning om bilders makt och mening, och om att skapa bilder som motverkar rasism. Utställningen, som tidigare visats digitalt, öppnar på Malmö Konsthall den 27 juni.


Utställningen Antirasistiska blickar – en utställning om bilders makt och mening visar illustrationer från den antirasistiska tidskriften Mana, tidningen och förlaget Galago och Kunskapsbanken Bilders Makt.

Vissa bilder gör ont att se, andra ger styrka och lyckorus. Varje dag möts vi av bilder – i tidningen, på tv, på gatan, i bussen, i tunnelbanan och i mobilen. Vi lever i en visuell kultur, där bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva.

Samhällsforskare beskriver hur vi lär oss att se världen utifrån ett visst perspektiv – med en viss blick – som återskapar ojämlikhet och får den att framstå som naturlig. Men vad händer om vi blir medvetna om detta, och i stället väljer att använda en annan blick, en antirasistisk blick? Är det möjligt? Vilka bilder och vad för värld skapar vi då?

Utställningen öppnar på Malmö Konsthall, C-salen, söndagen den 27 juni och visas till den 15 augusti.

Utställningen är producerad av Mångkulturellt centrum och tidskriften Mana, i samarbete med Galago, Rörelsernas museum – MOM, Helamalmö och Krut stadsbiblioteket i Malmö, som tidigare visat utställningen digitalt.

Läs mer om Antirasistiska blickar

Bilder i bildspelet:

1. Tiina Tinouschka Nilsson och Sarah Katarina Hirani, "Din mamma"
2. Mia Fernau, "Tystad"
3. Malin Granroth, "Ät dom rika"
4. Leif Engström, "Svart röster och rörelser"
5. Emelie Gårdeler, "Flygräder och flyktvägar"

Öppna Malmö

Denna utställning är en del av Öppna Malmö. Öppna Malmö är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter med ett gemensamt syfte: alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar. Under åren 2020–2022 planeras utbildningar, utställningar och andra aktiviteter för att lyfta frågor om öppenhet och tolerans.

sv
sv