$left
$middle

Intensiv tid i Sluta skjut

En ny riktad insats har genomförts av Polisen, Malmö stad och Kriminalvården mot 22 personer som fått ta emot Sluta skjuts budskap: ”Vi vill inte du ska dö – vi vill inte du ska döda någon annan – vi kommer göra allt för att det ska bli så.”

– Parallellt står några grupperingar, som inte hörsammat detta budskap sedan tidigare, just nu i fokus för arbetet i Malmö. Eftersom de inte lyssnat på budskapet om att sluta skjuta och spränga är vi sedan några veckor igång med olika sanktioner mot de just nu våldsammaste grupperingarna. Vi menar att det har effekt, säger Glen Sjögren, polisens koordinator i Sluta skjut.

De samverkande myndigheterna, polisen, Malmö stad och Kriminalvården har genomfört ännu en intensifierad omgång med custom notifications, det vill säga enskilda samtal med personer inom våldsamma grupperingar kopplade till det dödliga våldet i Malmö. Syftet med samtalet är att framföra budskapet att konflikter måste lösas på annat sätt än med dödligt eller grovt våld – vilket är ett av huvudbudskapen i Group Violence Intevention-strategin.

Totalt har 22 personer sökts upp denna gång och de har fått budskapet att våldet måste få ett slut och att de som ändå begår våldshandlingar får ett ökat fokus på sig genom olika myndighetssanktioner. Dessa består bland annat av att de

  • punktmarkeras för att kunna lagföras till lagarnas yttersta gränser avseende alla brott som kan uppdagas
  • de frihetsberövas om det finns minsta rättslig grund
  • de hamnar i förtur till att omedelbart få avtjäna tidigare utdömda fängelsestraff
  • har de ärenden som kan härledas till Skatteverkets eller Kronofogdens område görs detta med högsta prioritet.

Samtidigt har de fått veta att det finns hjälp och stöd för den som vill lämna kriminaliteten. Av de som söktes upp denna omgång har ett flertal personer önskat någon form av stöd från avhopparverksamheten.

Sedan några veckor tillbaka har några grupperingar i Malmö ignorerat budskapet om att inte använda dödligt våld. Därför pågår direkta sanktioner mot individer i de just nu våldsammaste grupperingarna i Malmö. Bara inom ramen för de pågående sanktionerna sitter nu ett tiotal personer häktade eller har tvingats att inställa sig omgående för att avtjäna tidigare utdömda fängelsestraff. Polisen och Kriminalvården har skärpt samtliga åtgärder kring dessa individer. Polisen har bland annat intensifierat kontroller och Kriminalvården har stramat upp övervakningens innehåll vad gäller allt från kontaktfrekvens, hantering av misskötsamhet till motiverande insatser.

– Kriminalvården har det senast året genom lagändringar fått kraftfullare verktyg som hjälper oss i arbetet med Sluta skjut, säger Jonas Angermund, frivårdsinspektör vid Kriminalvårdens frivård i Malmö.

Den som uteblir från obligatoriska besök hos Frivården missköter sin villkorliga frigivning. Det kan leda till att en viss tid av den villkorliga frigivningen blir förverkad genom beslut av Övervakningsnämnden. Då måste individen tillbaka till fängelset, till exempel en månad. Lagändringen har gjort att processen fram till Övervakningsnämndens beslut går snabbare. Vidare har Kriminalvården numera själva möjlighet att vid misskötsamhet besluta om vistelseförbud. Det innebär att individen inte får vistas eller blir begränsad att vistas inom ett visst område. Efterlevnaden kan kontrolleras genom fotboja.

Enligt Glen Sjögren, polisens koordinator inom Sluta skjut, tillhör de nu aktuella individerna grupperingar som just nu anses vara de mest våldsamma grupperna i Malmö, de har inte hörsammat budskapet om att upphöra med skjutningar och annat dödligt våld.

– Och så länge de inte gör det kommer de som fortfarande är ute, och kopplade till dessa grupperingar, att få fortsatt maximal prioritet från polisen, i samarbete med andra myndigheter, säger Glen Sjögren.

Det här var tredje gången en intensifierad satsning genomförts genom custom notifications, istället för call-in (stormöten), som på grund av coronapandemin och risken för smittspridning tillfälligt ställts in. Vid de andra två tillfällena med custom notifications söktes 23 respektive 24 personer upp för individuella samtal. Av dem sökte sju respektive fem stöd från Malmö stads avhopparverksamhet för att lämna kriminaliteten, varav två respektive en har fått hjälp att börja om ett ”normalt” liv på andra orter.

– Vi är nöjda över att ha kunnat förmedla Sluta skjuts budskap till ett stort antal individer, trots att pandemin har ändrat förutsättningarna något. Att söka upp och erbjuda riktade sociala insatser till individer ur de våldsdrivande grupperingarna är någonting nytt. Sedan vi började arbeta på detta sätt har antalet personer som tagit emot omfattande stödinsatser ökat. Vi ser också att allt fler känner till Sluta skjut och att de är medvetna om att det finns en väg ur kriminaliteten när de är redo för en sådan förändring, säger Rebeca Persson, socialsekreterare och koordinator inom Sluta skjut.

Statistik

Frihetsberövade och rättsprocesser

Som en effekt av polisarbetet, från polisen på gatan till utredningssektioner i Malmö och i samverkan med Sluta skjut, är över 65 personer just nu frihetsberövade i pågående eller nyss avslutade rättsprocesser som misstänkta eller dömda för grova brott. En majoritet är personer som själva varit föremål för call-in eller custom notification.

Skjutningar

Sedan årets start har 6 skottlossningar inträffat i Malmö. Under hela 2020 inträffade 20 skottlossningar, under 2019 skedde 34, under 2018 skedde 47 och under 2017 skedde 65.

Interventioner

Sedan Sluta skjut startade har drygt 140 personer sökts upp för custom notifications. Flera av dem har sedan sökts upp för ytterligare samtal.
Call-in har genomförts vid tre tillfällen och totalt har 27 personer kallats och deltagit på dessa stormöten.

För mer information och intervjuer

Jonas Angermund, Kriminalvården, telefon 072-500 91 60.
Glen Sjögren, Polismyndigheten, telefon 073-375 11 42.
Rebeca Persson, Malmö stad, telefon 073-390 89 42.

Fakta

Sluta skjut och GVI bygger på så kallad fokuserad avskräckning. En utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i samhället kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot dessa personer och grupperna de tillhör. Samhället skickar ett tydligt budskap till de våldsdrivande grupperna om att våldet måste få ett slut, och att ett ökat fokus riktas mot de som fortsätter att begå våldshandlingar. Budskapet är också att samhället vill väl och att det finns hjälp och stöd för de som vill lämna kriminaliteten. Det finns vetenskapligt stöd för att fokuserad avskräckning fungerar för att minska det grövsta våldet i samhället.

sv
sv