$left
$middle

Nils Jakob Blommér, Moder Svea sover fredssömn,1842 Foto: Helene Toresdotter

Nu öppnar Samlingen och (in)visible

Malmö Konstmuseum ståtar med dubbelöppling i helgen

Livesänd öppning och presentation av (in)visible:

Fredag 11/6, 17.30-18.00

Facebook Live: https://fb.me/e/K5lKJZGA

YouTube: https://youtu.be/oHCnOs3m0xE

Livesänd öppning och presentation av Samlingen:

Lördag 12/6, 13.30-14.00

Facebook Live: https://fb.me/e/K5lKJZGA

YouTube, Kultur i Malmö: https://youtu.be/lgF2N4lR00E

Samaneh Reyhani, Saghi, 2017, foto Helene Toresdotter

(in)visible & Samlingen är tveklöst utställningar som står på egna ben. Men benen är fästa vid samma torso: Malmö Konstmuseums konstsamlingar. Under det massiva arbetet med att omskapa Konstmuseets samlingsutställning ägnade curatorerna sig parallellt åt att uppdaga och undersöka vad som inte fanns i samlingarna och varför.

En lång process av samtal och workshops med sakkunniga, ungdomar konstnärer och curatorer ledde fram till (in)visible, som med sin tematik knyter an till WorldPride 2021. Vad händer när vi ser på en konstsamling ur ett queerperspektiv? Kan ett museum berätta något om växelspelet mellan frånvaro och närvaro?

Utställningen utgår från Malmö Konstmuseums samling och presenterar konstverk från tidigt 1900-tal till nutid. Men samlingens luckor har även fyllts med inlån och nyinköp. I samarbete med RFSL:s arkiv och Malmö Stadsarkiv visas också olika slags material som speglar hbtqi+-berättelser med koppling till staden.

Undet WorldPride-veckan hålls bland annat ett filmprogram på Panora i samarbete med SAQMI, som även representeras med ett verk i utställningslokalen. Det kommer även att visas verk ur queerperspektiv från samlingen på Malmö Stadsarkiv och i juli uppförs ett ljudverk av Leif Holmstrand i Ljudkullarna under Sommarscen.

Utställningen är kuraterad av Tawanda Appiah, Sofia Landström, Jari Malta, Sara Rydby och Jonelle Twum.

(in)visible knyter an till WorldPride 2021 samt Öppna Malmö – Malmö stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism.

Sigrid Hjertén, Självporträtt, 1914

I Samlingen kan vi följa hur måleri, grafik, skulptur, konsthantverk, möbler och textil förändras med tiden och med sin omvärld. Banbrytande uttryck och stilar växer fram, faller ur modet och återkommer i nya tappningar. Men Samlingen är inte bara en kronologisk utställning. Den visar att konsthistorien inte är en historia utan består av otaliga berättelser, nyanser och perspektiv – många av dem glömda eller gömda.

Genom utställningen löper flera förmedlingsspår som var på sitt sätt lyfter fram olika element och lärdomar ur Malmö Konstmuseums samlingar och synar dem i nytt ljus. Dessa spår kommer att fyllas på, bytas ut och förändras löpande. På så vis kan en besökare se utställningen flera gånger och varje gång upptäcka och lära sig någonting nytt.

Malmö Konstmuseums samlingar har byggts upp av inköp och betydande donationer genom åren och utökas ständigt med aktuella nyförvärv. Idag förvaltar Konstmuseet runt 40 000 verk, varav ca 1000 visas i Samlingen. Det är en unik kollektion, ägd av Malmö Stad och malmöborna själva.

I samband med utställningen Samlingen lanseras också en bok med samma namn, utgiven på Arena förlag. Boken sammanför ett rikt bildmaterial med texter om olika tidsepoker och tongivande verk i Konstmuseets samlingar. Boken kommer att erbjuda en fördjupad inblick i konstens och konstsamlandets historia, med utgångspunkt från Samlingen. Den är formgiven av Lisa Olausson med Anna Granqvist som redaktör.

Urvalet till utställningen är gjort är av en projektgrupp på Malmö Konstmuseum bestående av Sofia Landström, Anders Lindsjö, Marlen Lundqvist och Sara Rydby, i samverkan med konstmuseets övriga personal. Utställningen är kuraterad av Sofia Landström och Sara Rydby och är uppbyggd i samarbete med utställningsarkitekten Anne Schnettler.

sv
sv