Ny rapport visar att fler flickor söker behandling för problem med alkohol och narkotika

För åttonde året i rad tar Malmö, Stockholm och Göteborg fram en gemensam rapport kring ungdomar som påbörjat behandling för problem med alkohol och narkotika. Rapporten visar vilka trender som syns bland ungas droganvändande och psykosociala situation.

Rapporten visar bland annat att fler yngre flickor sökte behandling för problem med alkohol och narkotika jämfört med åren 2013–2019, de år som rapporten tagits fram tidigare. I årets rapport har man också tagit hänsyn till Coronapandemins betydelse för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem.

Bakom rapporten står Maria-mottagningarna i Malmö, Stockholm och Göteborg. Maria-mottagningarna arbetar med att ge stöd och behandling till barn och unga vuxna som har problem med alkohol och narkotika.

Kontakt

Ulrika Lindh
sektionschef inom stöd och behandling
ulrika.lindh@malmo.se
0733-283243

Maria Almazidou
enhetschef Maria Malmö
maria.almazidou@skane.se
0766-486252