$left
$middle

Foto: Forum för jämställdhet

Malmö värd för Sveriges största jämställdhetskonferens 2023

Nu är det klart att Malmö blir värd för den nationella jämställdhetskonferensen Forum jämställdhet. Malmö får konferensen för sitt nationellt omtalade jämställdhetsarbete.

Nu står det klart att Malmö är värd för Sveriges största jämställdhetskonferens den 7-8 februari 2023. Varje år arrangeras Forum Jämställdhet i en stad med ett gott jämställdhetsarbete. Konferensen samlar omkring 1000 deltagare från offentlig, privat och facklig sektor och erbjuder fördjupande seminarier, praktiska metodverkstäder och föreläsningar från forskare, ministrar och internationella experter.

Malmö har sedan flera år tillbaka ett väl utvecklat arbete för att integrera jämställdhetsperspektivet i sina olika verksamheter. Staden har deltagit i programmet Modellkommuner för att ge stöd till andra kommuner i deras jämställdhetsarbete. 2020 beslutade kommunfullmäktige att integrera jämställdhetsperspektivet i budget och verksamhetsuppföljningen i syfte att bidra till arbetet med Agenda 2030. Värdskapet för Forum Jämställdhet 2023 kommer att delas med Region Skåne.

Valet av Malmö som värdstad har gjorts utifrån en bedömning av kommunens arbete och engagemang för jämställdhet samt lokala förutsättningar för att genomföra konferensen.

Här kan du ta reda på mer om Malmö stads jämställdhetsarbete.

Vad är Forum Jämställdhet?
Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Den arrangeras av Sveriges Kvinnolobby som är en politiskt obunden paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Den 2–3 februari 2021 arrangerades Forum Jämställdhet digitalt och den 8-9 februari 2022 genomförs Forum Jämställdhet i Stockholm.

sv
sv