$left
$middle

"Spökträdet" på baksidan av Petriskolan i Malmö. Foto: Sara Kapusta, Malmö stad

Spökträd – spännande och ofarliga

Träden, grindarna och buskarna vid Sankt Petri skola i Malmö har sedan början av juni varit täckta av vad som ser ut att vara spindelnät. Näten kommer från fjärilen häggspinnmalens larver som spinner tunna nät för att sedan kollektivt förpuppa sig i väven.

Det ser ut som en halloween-dekoration, som om någon täckt delar av skolgården med spindelnät. Spökträden, som de kallas, dyker upp med jämna mellanrum då de är hemvist för en fjärils larver: häggspinnsmalen. Liksom namnet antyder lever de gärna i häggar. När häggens blad slår ut på våren vaknar larverna. Efter att de kläckts spinner de tunna nät och äter häggens blad. Allt eftersom bladen tar slut förflyttar sig larverna till andra växter till det att de är redo att förpuppa sig. Ur kokongerna kommer sedan vita fjärilar med svarta prickar.

Träden kommer att återhämta sig och näten kommer så småningom att försvinna och brytas ner naturligt genom regn och vind. Häggspinnmalen är inte farlig för människor.

Hängspinnsmalens nät finns att skåda runt om i Malmö där det växer hägg.

sv
sv