$left
$middle

Rampen vid Vaktgatan i Limhamn som ofta används för att sjösätta vattenskotrar. Foto: Malmö stad

Båtrampen på Limhamn stängs av för att minska buskörningar med vattenskotrar i Malmö

Från den 28 juni fram till 30 september stängs den allmänna båtrampen, även kallad slipen, vid Limhamssjöstad av för sjösättning för alla typer av vattenfordon.

För att minska antalet vattenskotrar vid Malmös kust stänger fastighets- och gatukontoret den allmänna rampen i Limhamns sjöstad för alla typer av vattenfordon. Beslut om avstängning fattades av tekniska nämnden den 17 juni 2021. Rampen kommer att förses av med hinder som omöjliggör sjösättning via rampen mellan den 28 juni till den 30 september 2021.

Orsaken till beslutet är de klagomål som dels inkommit på de trafikrelaterade problem på Vaktgatan och dels på att det körs vattenskotrar längs med Malmös kust och inne i kanalerna i höga hastigheter.

Syftet med den tillfälliga avstängningen är att skapa en säkrare trafiksituation på Vaktgatan, ökat lugn för fågellivet och att minska buskörningar längs Malmös kust och kanaler.

En ny lösning på plats sommaren 2022

Parallellt med avstängningen undersöker fastighets- och gatukontoret alternativ för en mer permanent lösning till nästa års sommarsäsong.

— Vi vill hitta en lösning som gör att det fungerar för föreningar och privatpersoner med fritidsbåtar att sjösätta båtar i Malmö även i fortsättningen, men vad vi landar i får vi återkomma till närmare nästa säsong, säger Lars Johansson, enhetschef på fastighets- och gatukontoret.

Sjösättning under avstängningen

Malmö stad äger och förvaltar den allmänna rampen i Limhamns sjöstad. Rampen har varit avgiftsfri och öppen för alla.

Till dess att en ny lösning är på plats kan båtägare ta kontakt med någon av de småbåtshamnarna som finns i Malmö och fråga om du kan använda en av deras båtrampar för att sjösätta din fritidsbåt under tiden rampen är avstängd.

Den lilla sjösättningsrampen på Glasbrukskajen är inte anpassad för bilar.

sv
sv