$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 26

Från och med den 1 juli sker lättnader i Sverige. Fler kan gå på kultur- och idrottsevenemang, handla tillsammans eller sitta på uteserveringar. I Malmö fortsätter kulturverksamheterna med de begränsningar som gäller sedan tidigare, medan öppna förskolan för barnfamiljer har öppnat sina verksamheter igen. Detta är något av det vi lyfter i Aktuellt om coronasituationen denna vecka.

Nu lättas fler restriktioner – fler får träffas och mer publik tillåts

Smittspridningen i Sverige fortsätter att minska. Enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner, som de tidigare har presenterat, infaller steg två av fem den 1 juli. Det innebär bland annat att publiktaket höjs på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För kultur- och idrottsevenemang inomhus tillåts 50 personer, och för sittande publik tillåts 300 personer. För evenemang utomhus tillåts 600 personer, och för sittande publik tillåts 3000 personer. För demonstrationer utomhus kan upp till 1800 deltagare tillåtas.

Dessutom får fler personer träffas. För privata sammankomster, exempelvis privata fester och större middagar, i hyrda lokaler har antalet deltagare höjts från 8 till 50 personer. Rådet om att handla ensam och rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid har också tagits bort. Men för att fortsätta åt rätt håll är det viktigt att vi följer kvarvarande restriktioner för att minska smittspridningen. Råden om att hålla avstånd, att undvika trängsel och umgås utomhus så mycket som möjligt kvarstår.

Nästa steg i lättnader av restriktioner beräknas den 15 juli. På Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om lättnaderna som gäller från och med den 1 juli: Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kulturverksamheter fortsätter med begränsningar som tidigare

För Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, biblioteken i Malmö, Malmö Stadsarkiv, Naturum Öresund och Arena 305 innebär lättnaderna inga förändringar utan verksamheterna fortsätter att ha öppet med de begränsningar som gäller sedan tidigare. Vad som gäller för respektive kultur- och fritidsverksamhet kan du läsa här: Öppet och stängt inom kultur- och fritidsverksamheter - Malmö stad (malmo.se)

Trängseltillsyn på serveringsställen fortsätter

Från och med den 1 juli kan serveringsställen ha öppet ordinarie tider eftersom kravet om att hålla stängt mellan klockan 22.30 och 05.00 tas bort.

Begränsningen för antalet sittande gäster i samma sällskap, har höjts från fyra till åtta gäster för serveringar inomhus. För uteserveringar tas begränsningen bort helt, vilket innebär att även större sällskap kan sitta tillsammans. Däremot kvarstår kravet om att hålla minst en meters avstånd mellan gäster från olika sällskap, både inomhus och utomhus.

Miljöförvaltningen kommer att fortsätta bedriva trängseltillsyn på serveringsställen i Malmö som tidigare. Mellan den 21–27 juni var fokus uppföljning av tips från allmänheten och 12 serveringsställen besöktes. Inga avvikelser om trängsel konstaterades.

Tillståndsenheten har under de senaste två veckorna genomfört 19 tillsynsbesök enligt alkohollagen, varav två serveringsställen visade anmärkningar utifrån restriktionerna. Även tillståndsenheten kommer att fortsätta med regelbunden tillsyn framöver.

Öppna förskolor öppnar igen

Öppna förskolan startar nu åter sina verksamheter i Malmö. Alla barn och familjemedlemmar som är friska och symtomfria är välkomna till våra öppna förskolor. Vissa dagar är vi utomhus, andra dagar är vi inomhus och vi följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Alla vuxna besökare ska hålla avstånd, tvätta händerna noggrant och hosta i armvecket. Medarbetarna kommer att se till att det inte blir för mycket folk. Vissa öppna förskolor har som vanligt semesterstängt under ett antal sommarveckor. Här finns mer information om vilka öppna förskolor som är öppna: Öppna förskolor - Malmö stad (malmo.se)

Förbereder öppning av gym och badhus i augusti

Under pandemin har våra badhus hållit öppet för simskolor och föreningar. Vi kan nu meddela att Hylliebadet och Oxievångsbadet börjar förbereda för att öppna för allmänheten igen den 16 augusti. Simhallsbadet öppnar för motionssim 30 augusti.

Även Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter som hållit stängt i gym och kafé under pandemin börjar nu sina förberedelser inför att öppna för allmänheten den 16 augusti.

För att undvika trängsel kommer besöken på Hylliebadet förhandsbokas via hemsidan, medan Oxievångsbadet öppnar med begränsade öppettider. Övriga anläggningar öppnar enligt ordinarie verksamhet.

Du kan klicka dig vidare för att läsa mer om vad som gäller på respektive verksamhet här: Öppet och stängt inom kultur- och fritidsverksamheter - Malmö stad (malmo.se)

Gymnasieungdomar erbjuds vaccin

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten är syftet främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också för att minska smittspridningen i samhället. Vaccinationerna ska inledas när alla över 18 år har erbjudits vaccin och det är Region Skåne som ansvarar för vaccineringen i Skåne. För tillfället är det inte klart hur vaccineringen kommer att gå till för 16- och 17-åringar, men Region Skåne har meddelat att de för tillfället inväntar vidare besked angående förutsättningarna. De är redo att öppna upp för dessa åldersgrupper så snart det finns tillräckligt med vaccin.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: Vaccination mot covid-19 erbjuds från 16 års ålder — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Läs mer på Region Skånes hemsida: 30 procent fullvaccinerade - Region Skåne (skane.se)

Covidbevis vid resor

Den 1 juli börjar vaccinpasset att gälla vid resor i Europa. Det är E-hälsomyndigheten som ansvarar för Covidbevisen. Läs mer på: Covidbevis • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)


Sjukfrånvaro Malmö stad

Sjukfrånvaron i Malmö stad är nu i samma nivå som sjukfrånvaron var vid samma tidpunkt 2019 och något lägre än förra året. Tabellen visar sjukfrånvaroutvecklingen per dag fram till och med vecka 25.

Läs mer om de nationella allmänna råden:
1177 Vårdguiden

sv
sv