$left
$middle

Unga dokumenterar Malmö för framtiden

Malmö Stadsarkiv tar varje sommar emot 30 ungdomar i åldrarna 16–19 år. I fotoprojektet Malmö.nu samtidsdokumenterar de Malmö genom att fotografera, intervjua och observera.

Bilderna är tagna av: Agnes, Albin, Elena & Isabelle

De lär sig använda professionella kameror och att berätta visuellt. Ett unikt material om det samtida Malmö skapas för framtiden. Projektet är uppdelat i två perioder på fyra veckor vardera, med 15 ungdomar per period. I slutet av varje period presenteras ungdomarnas bilder för allmänheten.

Ungdomarnas bilder kan just nu och tre veckor framåt ses i en utställning i ett fönster som MKB lånar ut på Föreningsgatan 8.

Ung i sommar

Varje sommar erbjuder Malmö stad ungdomar att göra en sommarpraktik inom satsningen Ung i sommar. Under tre-fyra veckor kan ungdomar som är 16-19 år få arbeta på olika förvaltningar. Praktiken är betald och ska ge unga i Malmö en chans att få nya erfarenheter och lära sig mer om arbetslivet. Ansökan till Ung i sommar var öppen cirka en månad under vårterminen och platserna lottades ut till dem som hade ansökt.

sv
sv