$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 28

Från och med den 15 juli sker fler lättnader av restriktionerna i Sverige. Nu upphör vissa trängselregler samt begränsningar i kollektivtrafiken. I Malmö öppnar idrottsanläggningarna med full kapacitet.

Utvecklingen i pandemin går stadigt åt rätt håll. Enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner sker därmed följande lättnader från den 15 juli:

  • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
  • För verksamheter kommer lättnader som innebär att reglerna som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort. Även regler för åkattraktioner tas bort. Det kommer dock fortsatt vara viktigt att undvika trängsel.
  • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.

För att fortsätta åt rätt håll är det dock viktigt att vi följer kvarvarande restriktioner för att minska smittspridningen. Råden om att hålla avstånd, att undvika trängsel och umgås utomhus så mycket som möjligt kvarstår.

Nästa steg av lättnader kan komma i september

Nästa steg i lättnader av restriktioner beräknas till någon gång i september. På Krisinformation.se kan du läsa mer om hur restriktionerna planeras att avvecklas och vad som gäller just nu: Så ska restriktionerna avvecklas (krisinformation.se)

Idrottsanläggningarna öppnar med full kapacitet

Begränsningarna som funnits i maxantal besökare på Malmö stads idrottsanläggningar tas bort. Från den 15 juli gäller alltså idrottsanläggningens vanliga maxantal för besökare. Det är dock viktigt att fortsätta att undvika trängsel.

Även omklädningsrummen öppnar med full kapacitet. Undvik trängsel även här.

Varje förening har ansvar för att aktiviteterna bedrivs på ett smittsäkert sätt och att det inte uppstår trängsel innan, under eller efter aktiviteten. Ansvaret gäller både åskådare och deltagare.

Samtliga vuxna skåningar kan nu vaccinera sig

Den 6 juli öppnades vaccinationsbokningen även för de personer som är 18 till 24 år. Det innebär att samtliga vuxna skåningar nu är välkomna att vaccinera sig.

Här kan du se lediga tider för vaccination mot covid-19 (skane.se)

Ny rekommendation om covid-test efter utlandsresa

Du som inte är fullvaccinerad och har rest utanför de nordiska länderna rekommenderas att ta ett covid-19-test vid ankomsten till Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen, som gäller från den 12 juli till den 31 augusti.

Undantag från rekommendationen

Har du bara rest inom Norden, är fullvaccinerad eller har haft covid-19 under de senaste sex månaderna undantas du från rekommendationen och behöver inte testa dig efter ankomsten till Sverige. Du som kan visa upp ett negativt test vid inresa till Sverige samt barn under sex år undantas också från rekommendationen.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet –Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Covidbevis vid resor

Den 1 juli började vaccinpasset att gälla vid resor i Europa. Det är E-hälsomyndigheten som ansvarar för Covidbevisen. Läs mer på: Covidbevis • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

Trängseltillsyn på serveringsställen fortsätter

Den 1 juli lättades restriktionerna för serveringstillfällen. Begränsningar i öppettider togs då bort, vilket innebär att serveringsställen har kunnat återgå till sina ordinarie öppettider. Gällande regler är att:

  • Begränsningen för antalet sittande gäster i samma sällskap är åtta gäster för serveringar inomhus. För uteserveringar har begränsningen tagits bort helt och även större sällskap kan sitta tillsammans.
  • Kravet om att hålla minst en meters avstånd mellan gäster från olika sällskap kvarstår, både inomhus och utomhus.

Miljöförvaltningen kommer att fortsätta bedriva trängseltillsyn på serveringsställen i Malmö som tidigare. Mellan den 5-11 juli besöktes 27 verksamheter varav 6 avvikelser konstaterades.

Tillståndsenheten har under de senaste två veckorna genomfört 39 tillsynsbesök enligt alkohollagen, varav två serveringsställen visade anmärkningar utifrån restriktionerna. Även tillståndsenheten kommer att fortsätta med regelbunden tillsyn framöver.

Öppet och stängt i Malmö stads verksamheter

Gym och badhus förbereder öppning för allmänheten i augusti

Hylliebadet och Oxievångsbadet förbereder för att öppna för allmänheten igen den 16 augusti. Simhallsbadet öppnar för motionssim den 30 augusti.

Även Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter som hållit stängt i gym och kafé under pandemin förbereder för att öppna för allmänheten den 16 augusti.

För att undvika trängsel kommer besöken på Hylliebadet förhandsbokas via hemsidan, medan Oxievångsbadet öppnar med begränsade öppettider. Övriga anläggningar öppnar enligt ordinarie verksamhet.

Du kan klicka dig vidare för att läsa mer om vad som gäller på respektive verksamhet här: Öppet och stängt inom kultur- och fritidsverksamheter - Malmö stad (malmo.se)

Kulturverksamheter fortsätter med begränsningar som tidigare

För Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, biblioteken i Malmö, Malmö Stadsarkiv, Naturum Öresund och Arena 305 innebär lättnaderna inga större förändringar, utan verksamheterna fortsätter att ha öppet med de begränsningar som gäller sedan tidigare. Vad som gäller för respektive kultur- och fritidsverksamhet kan du läsa här: Öppet och stängt inom kultur- och fritidsverksamheter - Malmö stad (malmo.se)

Öppna förskolorna har öppet

Öppna förskolans verksamheter är öppna sedan den 1 juli. Medarbetarna ser till att det inte blir för mycket folk. Vissa öppna förskolor har som vanligt semesterstängt under ett antal sommarveckor. Här finns mer information om vilka öppna förskolor som är öppna: Öppna förskolor - Malmö stad (malmo.se)

Uteaktiviteter på mötesplatser för seniorer

Mötesplatser för seniorer har uteaktiviteter hela sommaren. Du behöver ringa den mötesplats du vill besöka och föranmäla ditt besök. Du kan anmäla dig till en aktivitet i veckan.
Mer detaljerad information om mötesplatser för seniorer (malmo.se)

Mötesplatser för vuxna med psykisk ohälsa har öppet

Mötesplats Nydala har öppet måndag, tisdag och torsdag klockan 12.00–15.00. Onsdag och fredag har de öppet klockan 09.00–15.00, med lunchstängt klockan 12.00–13.00. Du kan stanna på Mötesplats Nydala i tre timmar. Mötesplatsen tar emot högst sex besökare inomhus och sex besökare på uteplatsen åt gången.

Mötesplats Vänkretsen har öppet måndag–fredag klockan 12.00–16:00. Vänkretsen tar emot 15 besökare åt gången. För nya besökare erbjuds studiebesök, ring och boka en tid på telefonnummer: 040-34 55 82. Telefontid vardagar klockan 10.00–16.00.

Mer information på malmo.se om Mötesplats Vänkretsen

För dig med LSS-insats

Sommarkvällar på Café Rönnen hålls onsdagskvällar klockan 18.00–21.00 från den 30 juni till den 25 augusti. Högst 30 personer kan delta. Anmälan krävs.

Information och anmälan: Sommarkvällar på Café Rönnen (malmo.se)

Det är fortsatt viktigt att följa rekommendationerna när du besöker mötesplatserna. Tvätta händerna ofta, håll avstånd och följ de instruktioner du får av aktivitetsledarna. Stanna hemma vid symptom.

Läs mer om de nationella allmänna råden:
1177 Vårdguiden

sv
sv