$left
$middle

Gustav Adolfs torg utan och med träd. Foto: Fotomanipulation Magnus Adolfsson

Vad skulle hända om träden försvann i staden?

På några centrala platser i Malmö finns nu skyltar med bilder på platsen men utan träden. Här kan du själv jämföra hur platsen skulle se ut utan träd. På några andra skyltar har de små träden som nu finns på platsen bytts ut och visar hur det kommer att se ut om kanske 50 år när träden vuxit upp.

Träden gör att vi tycker staden blir vackrare och vi mår mycket bättre. Träden är ju inte bara vackra de gör så mycket nytta för oss som lever i staden. De skänker skugga och sänker temperaturen. De tar hand om regnvatten så vi slipper översvämningar och producerar syre vi behöver för att andas. Träden fungerar också som jättelika luftrenare. Bladen fångar upp ämnen i luften som varken är bra för djur eller människor att andas in som till exempel koldioxid, ozon, svaveldioxid och dammpartiklar. Dessutom är de bostad för massor med fåglar och insekter och växtplats för mossor och lavar.

Ta hand om våra träd så de kan fortsätta ta hand om oss.

Vill du gå en trädpromenad med mobilen som guide så ladda ner appen Träd i Malmö.


sv
sv