$left
$middle

Dags för polisens årliga trygghetsmätning

Vilka problem ser medborgarna där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Detta kommer polisen tillsammans med 58 kommuner i polisregion Syd att undersöka i årets lokala trygghetsmätning.

Denna vecka kommer 73 800 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, att få brev av polisen och sin kommun. Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen där invånarna har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

Svaren är viktiga

Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett viktigt underlag för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid till att svara på enkäten.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö ställs exempelvis frågor om hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om man har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året eller om man känner oro för att utsättas för brott, men även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna eller inte.

I slutet av enkäten ställs också frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Cirka 7800 personer i Malmö kommun kommer att få enkäten hemskickad.  

Undersökningen skickades ut den 16 augusti och avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras senare under hösten.

En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka.

Läs mer på polisens hemsida: www.polisen.se/trygghetSyd2021

sv
sv