$left
$middle

Ny rapport om utsatthet i nära relationer

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter har sammanställt en rapport om utsatthet i nära relationer.

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, där politiker från alla partier i kommunfullmäktige ingår, har under våren 2021 haft fokus på att föra samtal med personer med erfarenhet av utsatthet i nära relationer såsom utsatt, bevittnat eller personer som är i kontakt med utsatta. Det primära syftet var att identifiera områden där kommunen kan öka sin förståelse och kunskap i olika arbetsområden.

Forumet har haft flertal dialogmöten med personer med erfarenhet avseende utsatt i relation med fokus på utsatta kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning, hederproblematik och utsatta HBTQI-personer.

I samtalen har forumet fått möjlighet att ta emot synpunkter och förslag till nya initiativ som kan ligga till grund i det fortsatta arbetet i exempelvis styrelser och nämnder.

I rapporten rekommenderas bland annat:

  • Central samordnare för våld i nära relationer.
  • Tydliga rutiner och manualer för att utsatta ska få ett likvärdigt bemötande.
  • Arbeta för att ge barn med skyddad identitet större utrymme och prioritera skolgång och fritidsaktiviteter så dessa kan bedrivas utan administrativa problem.

För mer information

Rapport 3 Utsatta i nära relationer Pdf, 257.3 kB.

Forum för demokrati och rättigheter


sv
sv