$left
$middle

Foto: Matilda Thulin / Malmö Museer

Malmö Museers nya chef på plats

Den 23 augusti tillträdde Biljana Topalova-Casadiego som chef för Malmö Museer. Hon ser fram emot att bidra till Malmö som en unik, framåtblickande och stark stad.

Biljana har en magister- och doktorsexamen i museirelaterade ämnen med en påbyggnad i ledning och administration från Oslo School of Economics och från Museum Leadership Institute vid Claremont Graduate University, USA; och för närvarande Oxford Cultural Leaders -programmet vid University of Oxford, England.

—Kombinationen av dessa utbildningar och min erfarenhet har gjort det möjligt för mig att se "världen" med specialistens professionella ögon och ledarens strategiska och ekonomiska förhållningssätt.

—Min arbetslivserfarenhet sträcker sig över 20 år och kommer huvudsakligen från Cultural History Museum / University of Oslo, Munch Museum och National Gallery i Prag. Dessa institutioner är nyckelaktörer i det internationella samhällslivet, vilket har gett mig bred erfarenhet av museiarbete och ledning.

Porträttfoto på Biljana.

Foto: Matilda Thulin / Malmö Museer

Biljanas ambition är att Malmö museer ska fortsätta att spela en aktiv position inom det offentliga rummet och bli en ännu mer relevant institution. Vilket stämmer väl in i Malmös profil och position som en av Sveriges och regionens stora kultur- och mångfaldsstäder.

—Utöver Malmö museers roll som plattform för kunskapsinsatser och turistattraktion kan museet också vara en integrerad del av stadens förmåga att attrahera och behålla talanger och innovatörer som söker nya uttryck inom banbrytande områden.

— Jag vill bidra till Malmö, som en verkligt framåtblickande och stark stad, att inspirera och berika invånarna och besökarna genom dialog mellan det förflutna och nuet, och också ge nya perspektiv och miljö för kreativitet, innovation och samarbete att frodas. Malmö är en stad med ambitioner, jag vill att Malmö museer bidrar till att förverkliga det kulturella flöde som gör staden unik.

sv
sv