$left
$middle

Foto: Amanda Ricciardi, Korta Ben/Ikoncept AB

Lukt av diesel och olja i Malmö

Det är många som upplever lukt av tjära, oljedoft, bränt gummi och diesellukt i Malmö. Miljöförvaltningen har under våren och sommaren fått in allt fler klagomål och arbetar aktivt med att spåra källan till lukten.

- Lukten upplevs på olika platser runt om i Malmö. Vi tror att den uppkommer från verksamheter i närheten av hamnen. Det beror på vilket håll vinden blåser, säger miljöinspektör Håkan Karlström.

Det har varit olika karaktär på klagomålen, som har varit alltifrån diesel till avfallslukt. Varje person upplever lukt på olika sätt, så det är en individuell uppfattning om karaktären av lukten. Det kan vara svavelföroreningar eller olika kolväten som man känner lukt av. Tiderna för klagomålen har framförallt varit sena kvällar, nätter eller tidiga morgnar. Miljöförvaltningen har varit ute vissa kvällar för att lokalisera källan till lukten när luktproblemen har uppfattats vara som störst.

En förklaring till att många under våren har känt av mer lukt kan vara att fler arbetat hemifrån under pandemin. Hemma har man inte samma ventilation som i arbetslokaler där man rensar bort en del dofter.

Några Malmöbor har uttryckt oro över att lukten kan vara farlig, men det har miljöförvaltningen inte hittat några belägg för. Det har till exempel varit bra siffror i de årliga luftkvalitetsmätningar som gjorts under året.

Miljöförvaltningen fortsätter genom sitt tillsynsarbete att utreda frågan och arbetar aktivt med andra tillsynsmyndigheter i hamnområdet för att tillsammans hitta en lösning på luktproblematiken.

sv
sv