$left
$middle

Träden på Trelleborgsgatan kommer att ersättas med nya

De nyplanterade träden på Trelleborgsgatan mådde inte bra och hade inte etablerat sig. De kommer därför att ersättas med nya så snart ersättningsträden är redo för plantering.

I slutet av oktober eller början av november kommer vi att ersätta träden där. De nya träden planteras så snart de är redo på plantskolan. När träden har fällt bladen och förberett sig för vintern, då är de klara att planteras ut.
Träden på Trelleborgsgatan är nu avsågade på stammen för att göra det lättare att ta upp när de nya träden ska på plats. Orsaken till att träden här inte har mått bra har vi inte kunnat säkerställa.


Träd är viktiga för våra städer inte minst för att möta framtidens klimatförändringar. De bidrar med att rena luften från koldioxid och föroreningar. Ger skugga och svalka under varma sommardagar samtidigt som de skyddar mot kalla vindar under hösten och vintern. De skapar boplatser åt fåglar och insekter och hjälper till att fånga upp regnvatten

sv
sv