$left
$middle

Malmö växer – nu över 350 000 Malmöbor

Denna vecka översteg Malmös befolkning för första gången 350 000 personer. Förklaringen till att Malmö växer är fler nyfödda, lägre dödlighet och att rekordmånga väljer att flytta till Malmö från andra kommuner, främst i Skåne.

Hittills i år har Malmös befolkning ökat med fler invånare än vad Göteborg och Stockholm har gjort tillsammans. En förklaring till Malmös befolkningstillväxt är att det föds många barn och relativt få människor dör.

– Antalet nyfödda barn har hittills varit högt i år. Under 2020 föddes nästan 4 900 barn och den siffran förväntas stiga under 2021 och bli bland det högsta vi har sett de senaste 50 åren. Samtidigt dör det relativt få malmöbor, och även om dödligheten ökade under 2020 och en bit in i 2021, har antalet döda nu börjat återgå till den låga nivå vi såg åren innan pandemin, säger Karl McShane, samhällsstrateg, Malmö stad.

En annan förklaring till befolkningstillväxten är att rekordmånga människor väljer att flytta till Malmö från en annan kommun. De flesta kommer från de skånska kommunerna.

– Sedan åtminstone 1960-talet har det inte flyttat in så här många människor till Malmö från andra kommuner som nu. Samtidigt ser vi inte samma ökning av utflyttning som Göteborg och Stockholm har gjort, i spåren av pandemin. Den senare innebär att Malmö nu växer snabbare än de andra storstadskommunerna, säger Karl McShane.

Även invandringen påverkar befolkningstillväxten. Under pandemin har man sett en kraftig minskad invandring i Malmö när coronarestriktionerna infördes och flera länder stängde sina gränser. Invandringen förväntas att ligga på en lägre nivå framöver, bland annat på grund av ny lagstiftning som gör det svårare att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. När det gäller utvandringen har det inte skett någon större förändring av antalet personer som lämnar Malmö.

Här växer Malmö som mest

Den absolut största tillväxten i Malmö sker i de tre stora utbyggnadsområdena såsom Västra hamnen, Hyllievång och Limhamns hamnområde.

– Detta är områden som har vuxit enormt snabbt de senaste åren. Förra året växte Limhamns hamnområde med fler invånare än vad Stockholms kommun gjorde. Inom de närmaste fem åren kommer dessa tre områden antagligen att fortsätta dominera men sen kommer andra områden att ta över, som exempelvis Frihamnen, Amiralsstaden i Rosengård och Jägersro, säger Karl McShane.

sv
sv