$left
$middle

Stats- och regeringschefer från hela världen möts i Malmö

Om några veckor vänds världens ögon mot Malmö och stadens arbete mot antisemitism. Den 13 oktober äger regeringens konferens Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism rum, och det kommer märkas i staden.

Den svenska regeringen har, med statsminister Stefan Löfvén som värd, bjudit in stats- och regeringschefer från 50 länder samt forskare och experter att delta i Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Regeringen har valt att hålla det i Malmö på grund av Malmös vilja att bekämpa antisemitism och andra former av rasism och på grund av Malmös historia. Judar som flydde över Öresund under andra världskriget anlände till Malmö. ​Folke Bernadottes vita bussar med överlevande från koncentrationslägren togs emot i Malmö - många av dem stannade i Malmö resten av sina liv.

- Vi är väldigt glada och stolta över att regeringen har valt Malmö som plats för konferensen, säger Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg och ansvarig projektledare i Malmö stad.

Regeringens syfte med forumet är att gemensamt ta konkreta steg framåt för att stärka Förintelsens hågkomst och motverka antisemitism. Malmö stad arbetar aktivt mot antisemitism, rasism och diskriminering och forumet är en är möjlighet för Malmö att visa vad vi gör på lokal nivå för att motverka antisemitism och för att värna principen om allas lika värde.

Under samlingsnamnet Öppna Malmö driver vi sedan några år en rad utbildningsinsatser och aktiviteter för att lyfta frågor om rasism och diskriminering.

Stort antal deltagare från många länder

Bland dem som hittills tackat ja finns Spaniens premiärminister Pedro Sanchez, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Europaparlamentets talman David Sassoli och Europarådets generalsekreterare Marija Pejčinović Burić.

Dessutom har inbjudan gått ut till fyra globala techbolag: Facebook, Twitter, Google och Tiktok eftersom ett särskilt fokus ligger på att bekämpa antisemitism på nätet.

- Vi räknar med att det blir mellan 350 och 400 deltagare, säger Per- Erik Ebbeståhl.

Planera för trafikstörningar och avspärrningar

Malmö stad samverkar med polisen och deras uppdrag är att säkerställa att forumet kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt för både tillresta deltagare och för de som bor, verkar i och besöker Malmö.

- Vi värderar och bedömer både helheten och alla delar av evenemanget för att samhällspåverkan och inskränkningar ska bli så få, så små och så korta som möjligt, säger polisens kommenderingschef Mattias Sigfridsson.

Dagarna kring konferensen har ett antal olika aktörer planerat sidoevenemang.

Eftersom det ännu är oklart exakt vilka som kommer och när de kommer befinna sig på olika platser vet vi ännu inte vilka områden i staden som kommer att påverkas vid olika tidpunkter.

- Det är viktigt att de som befinner sig i Malmö under de här dagarna redan nu börjar planera sin vardag under veckan utifrån eventuella störningar, säger Per-Erik Ebbeståhl.

sv
sv