$left
$middle

Bilden visar en förstelärare och rektorn på Sorgenfriskolan. Foto: Bo Andersson

Entusiasm, glädje och stolthet när Sorgenfriskolan firar 100 år

1921 invigdes och öppnade Sorgenfriskolan och hade då en placering i en av stadens utkanter. 100 år senare har den ett ganska centralt läge, omgärdad av bostäder och granne med stora Sankt Pauli Mellersta kyrkogård.

Sorgenfriskolan är en F-9-skola med 580 elever. Under årets terminer uppmärksammas och används skolans historia i undervisningen i ämnen som idrott och hälsa, musik, samhällsorientering, svenska och engelska. Skolledningen har konstaterat ett tydligt och starkt elevengagemang. Ett klassrum har inretts som det kunde se ut på 1920-talet och i korridorer och klassrum finns elevarbeten uppsatta. Även skolmaten har emellanåt haft historisk förankring och vid serveringen har personalen varit klädda som bespisningspersonal var för 100 år sedan.

Första rektorn en kvinna

Matilda Holmgren var Sorgenfriskolans rektor 1921-1935. Hon lär ha varit driftig, modig och före sin tid. Bland annat avskaffade hon aga på skolan, vilket var långt före 1958 då en lag förbjöd skolaga.

Specifikt för 100-årsjubiléet har skolan gjort en hemsida.

sv
sv