$left
$middle

Foto: Sanna Dolck Wall

Modersmålsundervisning för elever i förskoleklass i de nationella minoritetsspråken

Modersmålsundervisning för alla barn i förskoleklass i de nationella minoritetsspråken kommer att erbjudas under höstterminen 2021.

Vårdnadshavare kan nu ansöka om modersmålsundervisning för sina barn som tillhör de fem nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska till modersmålsundervisning.

Ansökan görs genom att fylla i en särskild blankett för förskoleklasselever i minoritetsspråk. Ansökningsblanketten ska lämnas in till skolan senast den 1 oktober.

Mer information om ansökan och modersmålundervisningen

sv
sv