$left
$middle

Foto: Julia Sällström

Romskt minnesmärke invigt

Den 27 september invigdes Malmös romska minnesplats på Limhamnsfältet. Minnesmärket på platsen belyser den romska minoritetens del i och perspektiv på vår gemensamma historia.

Temat för Malmös romska minnesmärke på Limhamnsfältet är mångfald och utveckling och består av 13 bidrag från olika individer och organisationer. Syftet är att belysa den romska minoritetens del i och perspektiv på vår gemensamma historia.

Vid invigningen den 27 september bjöds det på tal och musik. Eva Bertz, kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter inledde programmet.

En delaktighetsprocess

Samtalen kring inrättandet av ett romskt minnesmärke i Malmö har pågått sedan våren 2020 och arbetet har samordnats av Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC). Processen har byggt på delaktighet där en arbetsgrupp med romer har inkommit med synpunkter och förslag på minnesmärkets placering samt arbetat fram temat mångfald och utveckling.

Romska minnesplatser i Skåne

Det finns sedan tidigare fem andra romska minnesplatser i Skåne. Projektet med romska minnesplatser initierades och drivs av den romska föreningen Romska kulturcentret i Malmö och Regionmuseet Kristianstad.

Läs mer om dessa minnesplatser här: www.romskaplatser.se

Läs mer om Romskt informations- och kunskapscenter.

sv
sv