$left
$middle

Elsparkcyklar står parkerade vid en cykelväg i Sorgenfri. Foto: Apelöga

Malmö stad utreder reglering av elsparkcyklar

Tekniska nämnden i Malmö beslutade den 29 september att fastighets- och gatukontoret ska utreda vilka regleringar som är möjliga att införa för elsparkcyklar i Malmö. Utredningen förväntas vara klar i slutet av 2021.

Malmö stad utreder på uppdrag av stadens politiker vilka regleringar som är möjliga att införa för elsparkcyklar i Malmö.

Frågeställningarna som ska utredas är:

  • Kan elsparkcykleltjänster upphandlas av kommunen? Systemet ska vara kostnadsneutralt för Malmöborna och det ska skapa incitament för företagen att delta.
  • Kan elsparkcyklar regleras så resor påbörjas och avslutas på särskilda platser?
  • Kan det införas ett tak för antalet elsparkcyklar i staden?
  • Hur kan infrastrukturen för elsparkcyklar förbättras?

Utredning om uppställningsplatser presenteras under hösten

Det pågår också en separat utredning som behandlar parkeringszoner för elsparkcyklar som varit på prov sedan sommaren 2020. Denna utredning förväntas vara klar i oktober 2021.

Klar i december 2021

Utredningen och förslag på åtgärder förväntas presenteras i tekniska nämnden i december 2021.

sv
sv