$left
$middle

Amanda Ricciardi, Korta Ben/Ikoncept AB

Älska dina kläder

En svensk köper i genomsnitt 14 kilo textiler per år och slänger cirka 7,5 i soporna. Av dem är cirka 60 procent hela och rena. För att inspirera till en mer hållbar textilkonsumtion vill Malmö stad lyfta favoritplaggen som Malmöborna aldrig skulle kasta i soporna.

Textilindustrin är en av världens mest förorenande branscher, med stor påverkan på både människa och miljö. En medveten och cirkulär textilkonsumtion leder till mindre klimatpåverkan och minskat avfall.

Med syftet att inspirera till en hållbar användning och konsumtion av kläder uppmuntras Malmöbor att skicka in bilder och berättelser på favoritplaggen de aldrig skulle slänga. Guldkornen från Malmöbornas garderober kommer att lyftas i en kampanj senare i höst.

Malmöbornas berättelser ska sätta fingret på vad det är som gör att vi älskar och tar hand om vissa kläder mer än andra. Är det kvalité, funktionalitet, färg och form, historien bakom eller hur plagget får oss att känna oss när vi bär det som gör att vi vill använda det igen och igen?

Jag trodde aldrig jag skulle uppmuntra någon till att älska sina saker, i detta fall kläder, men förutom att köpa färre plagg är det just det vi behöver göra. För det mest hållbara plagget är det vi älskar, tar hand om och använder länge, säger Emma Börjesson, projektledare Malmö stad.

Vilket plagg skulle du aldrig kasta, och varför?

Vinnovas logotyp
sv
sv