$left
$middle

Pernilla Conde Hellman, Malmö stads kulturdirektör.

Satsningen som samlar de goda krafterna

Alla som bor i Malmö ska känna att de hör hemma här, utan att vara rädda för att utsättas för hat eller hot.
Satsningen Öppna Malmö skärper arbetet, mot rasism och diskriminering, och för inkludering.

Text: Johan Bentzel (Öppna Malmö)

Oavsett vem du är eller vilken bakgrund du har, ska du känna dig trygg och välkommen i Malmö. Öppna Malmö är samlingsnamnet för kommunens gemensamma satsning med civila krafter på ett mer inkluderande samhälle. Det är en stor utmaning i en stad med 350 000 invånare och 179 nationaliteter, där många vittnar om hur de på olika vis utsätts för fördomar och intolerans i vardagen.

Öppna Malmö är tänkt som en motkraft. Arbetet mot rasism och diskriminering ska genomsyra hela staden, i allt från utställningar och konserter till utbildningar och seminarier under åren 2020–2022.
Syftet är att alla Malmöbor ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet, och leva i staden som jämlikar.

– Det är ett sätt att samla och lyfta fram de goda krafterna. Ibland kan man tro att det bara är elände i Malmö, men här finns enormt många människor som gör gott för varandra varje dag, säger Pernilla Conde Hellman, Malmö stads kulturdirektör och ordförande för Öppna Malmö.

Malmöbor berättar

I en utställning framtagen särskilt för Öppna Malmö berättar 40 Malmöbor om sina liv och erfarenheter, i text, film och poddar.
På Instagram fyller fler kommuninvånare på med sina berättelser.

– Det är precis det Öppna Malmö handlar om, att vi alla delar med oss av den stad vi vill ha. Alla vi som bor här har ett ansvar att skapa en inkluderande stad och jag tror att de flesta som kommer hit också vill bidra till det, säger Pernilla Conde Hellman.

Modig stad

Men det är lika viktigt att lyfta på locket till det som inte är bra. Ett exempel som belyser utmaningarna är Mirjam Katzins utredning om antisemitism i Malmös skolor.

– Malmö är en modig stad. Vi har vågat lyfta frågan, erkänna problemet och bestämma oss för att göra något åt det. Det är faktiskt den enda vägen, säger Pernilla Conde Hellman och berättar att Stockholm nu följer efter och gör en egen utredning.

Olika uttryck

Det finns mycket kvar att göra, anser kulturdirektören. Men oavsett om Öppna Malmö förlängs eller inte, så fortsätter arbetet i någon form.

– Färdiga blir vi aldrig. Det här måste vi jobba med hela tiden. Sedan kan det ta sig uttryck på olika sätt: en studiecirkel, en utställning eller att en hotad författare får sin bok utgiven.

sv
sv