$left
$middle

Prisbelönt Auschwitz-utställning kommer till Malmö

Nu är det klart. Auschwitz. Not long ago. Not far away gör sitt enda skandinaviska stopp i Malmö under sin världsomspännande turné. Utställningen består av över 700 originalföremål, mestadels hämtade från Auschwitz Memorial och ett 20-tal museum och institutioner över hela världen. Många av föremålen har aldrig tidigare visats för allmänheten.

Flera utbildningsprogram och aktiviteter planeras i Malmö under utställningsperioden. Överlevare och experter kommer att medverka och förmedla minnen och perspektiv – allt för att främja förståelse och hågkomst av Förintelsen.

Genom ett samarbete mellan Malmö stad och Region Skåne kommer flera tusen skånska elever att få möjlighet att besöka utställningen kostnadsfritt. Forum för Levande Historia agerar utbildnings- och pedagogisk partner i projektet.

Malmös roll i historien

Malmö har en egen historisk koppling till Förintelsen då många judiska överlevare kom till staden 1945 med de vita bussarna. Flera av dem stannade här livet ut, och några finns fortfarande kvar i livet.

Utställningens producenter vill även arbeta tillsammans med lokala och regionala museum i syfte att integrera föremål och berättelser från Malmö och Skåne som har koppling till Auschwitz för att visa i den befintliga utställningen.

En oförglömlig upplevelse baserat på fakta

Auschwitz. Not long ago. Not far away visar en gripande historia och presenterar väl undersökt fakta till ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia. Utställningen har det tydliga målet att låta människor på egen hand se hur en sådan plats kan komma att existera, och fungerar som en universell varning mot farorna med hat och intolerans.

Besökare kommer att uppleva en oförglömlig reflektion över den komplexa verkligheten i koncentrations- och förintelselägret Auschwitz, förintelsen och mänskligheten själv.

Målmedvetet samarbete

Detta är första gången den prisbelönta utställningen, som lockat hundratusentals besökare i bland annat Madrid och New York, visas i Skandinavien. Att just Malmö blir värd är resultat av ett målmedvetet arbete från Malmö stad och Region Skåne, i samarbete med Forum för Levande Historia.

Auschwitz. Not long ago. Not far away öppnar på Malmömässan i maj 2022 och kommer att pågå under en begränsad period.

Fakta/ Auschwitz. Not long ago. Not far away

  • Utställningen har skapats av det spanska företaget Musealia tillsammans med en expertpanel av historiker och kuratorer, bland annat från Auschwitz Museum Research Center.
  • Den sträcker sig över en yta på närmare 2 000 kvadratmeter och omfattar över 700 originalföremål från över 20 institutioner, museer och privata samlare från hela världen. Här finns också audiovisuellt material som aldrig tidigare har visats.
  • I utställningen visas delar av de ursprungliga barackerna från Auschwitz III-Monowitz, en originaltågvagn av den modell som användes för att transportera soldater, krigsfångar och deporterade judar till getton och förintelseläger. Här finns också föremål från själva lägret, till exempel stolpar från staketet i Auschwitz och många personliga föremål från lägrets offer.
  • Föremålen berättar historien om Auschwitz och representerar de olika grupperna av offer: judar, polacker, sinti, romer, sovjetiska krigsfångar och andra.
  • Utställningens mål är att besökare på egen hand ska se och reflektera över hur en sådan plats kunde växa fram och fungerar som en allmängiltig varning för de faror som hat och intolerans för med sig.
sv
sv