$left
$middle

Krafttag mot diabetes typ 2 i Malmö

En kartläggning visar att antalet fall av diabetes typ 2 i Malmö har fördubblats på åtta år. Studien är en del av Cities Changing Diabetes, en satsning mot diabetes och för en förbättrad hälsa för Malmöborna.

Diabetes är ett allt större hot mot folkhälsan i hela världen, enligt WHO. För knappt två år sedan blev Malmö den första svenska staden i det globala programmet Cities Changing Diabetes (CCD). Då inleddes en kartläggning av diabetesförekomsten mellan åren 2011 och 2018.

– Utvecklingen i de yngre åldersgrupperna är bekymmersam. Allt fler mellan 0–29 år har diabetes typ 2 och allt fler löper också risk att drabbas framöver, säger Magdalena Annersten Gershater, universitetslektor i diabetesvård vid institutionen för vårdvetenskap vid Malmö universitet, som har lett arbetet med studien där flera forskare och medarbetare från Malmö stad och Region Skåne medverkat.

Resultaten visar att diabetes typ 1 har legat relativt still under perioden medan typ 2 har ökat kraftigt: I Malmö är ökningen 95 procent och i Skåne 97 procent. Skillnaderna mellan olika områden inom staden är stor.

– Det är en allvarlig utveckling som vi ser runtom i världen, framförallt i urbana miljöer. Vi valde att ingå i samarbetet för att ta fram den kunskap vi behöver för att kunna arbeta systematiskt framåt. Vi jobbar redan med frågan inom förvaltningarna men fördelen med CCD är att det är ett samverkansprojekt där vi tillsammans med de andra aktörerna kan ta ett samlat grepp, säger Marcus Ohlström, chef på enheten Analys och statistik på Stadskontoret.

Fakta

Malmö är den första svenska staden som ansluter sig till det globala samarbetsprojektet Cities Changing Diabetes.

Arbetet ligger i linje med Malmö stads ambition att uppnå FN:s hållbarhetsmål inom hälsa och välbefinnande samt genomförande och globalt partnerskap.

Här finns mer information om Cities Changing Diabetes

Se Kartläggningen på skane.se

 

sv
sv