$left
$middle

Beskärning runt odlingsområdena i höst

Under november och december kommer vi att föryngringsbeskära buskar runt våra odlingsområden.

Har du lämnat någonting utanför din egen odlingslott/koloni så ta in det på din tomt snarast.

sv
sv